Efterbörsen 

Vändning nedåt sista veckan i maj 
Vi fortsätter med stort intresse att följa indexutvecklingen. Det är extra intressant vid den här tiden på året eftersom vi passerat en statistiskt mycket stark anomali som hittills stämt bra. Förra veckan prognostiserade vi uppgång för resten av maj i enligthet med den historiska genomsnittsutvecklingen samma period. Under veckan som gick steg index visserligen sammantaget men under större volatilitet än vanligt. Vi befinner oss som bekant i en bear market, så volatilitet är något vi räknar med. I diagrammet nedan syns kommande månads genomsnittliga historiska utveckling till höger som tjockare violett kurva. Enligt denna har vi ca 4 stigande börsdagar kvar i maj, vilket skulle ge oss en topp på torsdag/fredag. Därefter har index historiskt börjat falla igen, och eftersom vi är klart och tydligt under årsmedelvärde finns det ingen anledning att betvivla att det kan ske igen. En bear market är "bearish" tills motsatsen bevisas. Nästa hållplats blir runt midsommar där vi historiskt brukar få en botten. Längre än så finns egentligen ingen anledning att analysera i nuläget. De som ligger blankade skulle kunna ta hem vinster runt midsommar, och den som är lite våghalsigare kan tom gå in Long för att hoppas på viss uppgång till slutet av juli då index har toppat historiskt.


Den här veckan tittar vi också på SP500-index, som under senaste året bildat allt lägre toppar i kombination med djupare bottnar. En intressant företeelse är att indexet senaste två månaderna stängt ovanför årsmedelvärdet, som samtidigt är fallande. Det händer inte så ofta, men indikerar en svaghet i större perspektiv. Vi räknar med att SP500 inom kort vänder ner och vi får en månadsstängning under årsmedelkurvan som i så fall bekräftar nedgångs- scenariot. En varaktig etablering ovanför den fallande motståndslinjen i diagrammet nedan skulle tolkas som en köpsignal.
Vi har fått mycket positiv feedback på vår förenklade ETP-skola! Förhoppningen var att på ett lättläsligt och okomplicerat sätt försöka sprida lite ljus över hur börshandlade produkter fungerar och kan användas. Under veckan har också stora prisskillnader mellan olika instrument och aktörer uppmärksammats, inte minst som en följd av en uppmärksammad artikeln i Dagens Industri nyligen. Vi tycker naturligtvis det är viktigt att bidra med den information som finns och att uppmärksamma prissättningar som sticker ut på ett sätt som är direkt skadligt för de som handlar produkterna. Många handlar marknadens dyraste produkter i ren okunskap om den konkurrens som finns. Självklart har man själv den största delen av ansvaret för vilka produkter man väljer men vi tycker att mer information är på sin plats.

ETP-skola hos Autostock
Många tycker det verkar krångligt att handla med börshandlade instrument som tex Bull och Bear eller Minifutures. Det är det inte! Vi försöker på ett enkelt sätt förklara hur det fungerar i ETP-skolan. 
Nu när vi har möjligheterna att handla courtagefritt i ETPer ökar vikten av förstå hur instrumenten fungerar, inte minst att välja rätt instrument för rätt uppgift. 

Här kan du läsa hur börshandlade instr fungerar >
ETP-skolan Minifutures >
ETP-skolan Bull och Bear >
 

 
Nyheter