Efterbörsen 

Statistisk nedgång fram till Midsommar 
Vi har haft en stark börsvecka i enlighet med de två senaste Efterbörs-utgåvorna, och vi har nu kommit till den tidpunkt på månaden då index ofta vänder ned igen. Vi kan se samma historiska mönster i både års- och månadsperspektiv. I diagrammet till vänster ser vi genomsnittliga månadssvängningen baserat på senaste 5 månaderna. Månadsskiftena är markerade som lodräta blå streck. Det syns tydligt hur cykeln oftast vänder ned strax innan månadsskiftet, och vi har precis kommit till samma tidpunkt igen. Vi räknar alltså med fallande kurser from nästa vecka. 
Bilden till höger visar årscykeln i grått, och förskjuten kurva 22 börsdagar i rosa. Till höger syns alltså kommande månads historiska genomsnittsutveckling, baserat på senaste 18 åren. Även här vänder kurvan ned inom någon dag, och vi ser ingen anledning att tro att utvecklingen inte kommer följa samma mönster igen. Framåt midsommar brukar kurvan bottna tillfälligt. 

Vi kan se att den genomsnittliga utvecklingen för OMXS30 kommande två veckor har varit -1,4% i snitt, och endast 38% av de tidigare 18 åren har visat stigande kurs under perioden. Det är en hyggligt stark statistisk edge för nedgång. 


Vi fortsätter på samma tema och använder Predictive Average för att hitta fler blankningskandidater. Det intressanta är de aktier som har hög eller låg siffra i Rating-kolumnerna. Det tyder på att en historisk kursändring har ägt rum en stor del av de analyserade åren och därför kan sägas vara statistiskt intressant. Om kursändringen dessutom är procentuellt stor är aktien intressant att titta närmare på. Självklart måste faktorer som utdelningar och liknande isoleras bort för att inte "hitta" naturliga orsaker till kursändringar. Nedan har vi samlat ett par "case" som kan vara värda att titta lite extra på.

BOL visar ett intressant beteende så här års där endast 25% av de tidigare 12 åren bjudit på stigande kurs kommande två veckor. Det betyder alltså att kursen fallit 75% av dessa år, och genomsnittstappet har varit -3,8%.

Kursen har även fallit på en månads sikt, genomsnitt -5,1%
Utdelningen har redan skiljts av i maj så den förklarar inte det statistiska fallet kommande 2 veckor. 

Klicka för större bild

LUMI är en annan aktie som oftast faller brant kommande månad av någon anledning. Aktien noterades i december 2003 och baserat på den årliga genomsnittsutvecklingen sedan dess har kursen fallit -6,4% i snitt kommande månad.
Även här har kursen fallit under 75% av åren kommande månad. 

Klicka för större bild 

SWED är extra intressant eftersom den är en blankningskandidat på kort sikt - fram till midsommar - för att därefter förvandlas till intressant köp-case med en rejäl genomsnittlig kursökning under juli.

Kursen har historiskt fallit med -3,2% kommande månad för att därefter stiga med +8,6% fram till slutet av november. 

Klicka för större bild

Handla ETPer istället för aktierna 
Det är inte alla aktier man hittar lämpliga instrument för att kunna blanka inom ett Investeringssparkonto, men till Boliden och Swedbank är det inga problem. Ett mycket enkelt sätt att dra skattefördelarna med en ISK, samtidigt som man undviker blankningsavgifter och onödig risk är att blanka aktien via en minifuture. Man kan alltså köpa en minishrt och utnyttja valfri hävstång för att minska sin egen risk. Dessutom finns över 6000 börshandlade produkter att välja mellan som kan handlas courtagefritt. 

Vi har tagit fram ett gratis verktyg i Autotrader som gör det enklare att handla minifutures - ETP Link. Du associerar helt enkelt två minifutures, en Long och en Short till varje aktie du vill handla. Därefter handlar du aktien som vanligt men på ett virtuellt konto i Autotrader, och programmet replikerar omedelbart din position med skarpa minifutures. Om du köper 100 Swedbank-aktier fiktivt handlas också 100 Minilong SWED skarpt. Om du ökar eller minskar aktiepositionen görs exakt samma ändring i minifuture-positionen. Vill du blanka aktien säljer du helt enkelt så att du hamnar negativt på det virtuella kontot, och då säljs minilong-positionen och en Minishrt-position köps istället. Därmed behöver du inte tänka på krångliga kortnamn och liknande när du tradar, handla aktien som vanligt i det diagram du är van vid så följer minifuture-positionen med automatiskt.


 
Nyheter