Efterbörsen 

Nedtrenden bruten 
Så har då första månadsstängningen över 12-månaders medelvärde blivit ett faktum. Augusti stängde klart över medelvärdet och därmed är nedtrenden bruten. Ska man köpa nu då? Det är ju ett beslut som alla måste ta själva, september brukar inte vara någon speciellt bra börsmånad generellt, men samtidigt ser vi hur marknadsvolatiliteten minskar och vi har ju den statistiskt starka halvan av börsåret framför oss. Många kommer nog att avvakta något, efter uppgången vi sett i augusti är det inte orimligt med någon form av nedrekyl.

Crescendo-strategin gick också ur sin blankade position 1:a augusti och har nu ingen position utan avvaktar ett köptillfälle enligt regelverket. Predictive Average-indikatorn i Crescendo har ännu inte svängt om till positivt läge i det tidsperspektiv som används.


V.A.P-indikatorns historiska utfall
Den nyligen lanserade Volatility Average Points-indikatorn kan hjälpa till att ge en bra fingervisning om hur intressant en aktie eller ett index kan vara att köpa. Det ska inte ses som en rekommendation, utan endast utgöra en del av beslutsunderlaget. Vi har simulerat utfallet historiskt med V.A.P-indikatorn applicerad på OMXS30-aktierna, samt direkt på DAX, Nasdaq Composite samt Dow Jones från 2002 fram till dagens datum. Vi har använt en enkel setup där aktien/index köps samma dag som poängnoteringen överstiger 80. Positionen hålls tills poängnoteringen når under 20. Inga stoplosser eller andra villkor har använts. Följande simulerade resultat konstaterades:
  • 97 affärer gjordes totalt under perioden
  • 63 av dessa gick med vinst och 34 med förlust
  • Genomsnittsavkastningen per affär blev +18,58% (exkl courtage)
  • Gross profit dividerat med Gross loss = 6,67
Ett par exempel på resultat från simuleringen:

ABB - 5 affärer gjordes under perioden varav 4 gick med vinst.
Totala vinsten per aktie blev totalt 205 kr och aktiens egen kursutveckling under perioden har varit 162 kr.

Gul markering representerar köpsignal och blå visar säljtillfällena.


NDA-SEK - 5 affärer gjordes även här varav 4 som gick plus.
Totala vinsten per aktie blev 86 kr och aktiens egen kursutveckling samma period var 54 kr.
 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....