Efterbörsen 

Stabilt fallande volatilitet
Vi har sett något fallande kurser senaste veckan, ungefär i linje med prognosen förra veckan där vi skrev om den ofta svaga utvecklingen i september som är den generellt sämsta börsmånaden. Däremot föll inte kurserna så mycket som vi hade "hoppats", och det tillskriver vi den stadigt fallande volatiliteten.
Låg volatilitet något vi tydligt kan se förknippas med stigande kurser historiskt. I princip har vi aldrig lyckats hitta en period med fallande kurser och låg volatilitet samtidigt. Den logiska slutsatsen av det blir att vi först bör se stigande volatilitet innan vi kan räkna med nya kursfall. Volatiliteten är ännu inte nere på de lägsta nivåerna som brukar ses i samband med en riktig bull-market, men vi räknar med att den fortsätter falla och kan nå de lägst tidigare uppmätta nivåerna. Dessutom har vi en statistiskt stark period framför oss under oktober - april. Endast under fyra av de senaste 30 åren har börsen fallit under denna period. 

I diagrammet nedan ser vi bl a 12-månaders glidande medelvärde som rosa "trappstegs"-liknande kurva. Index stängde i fredags nästan exakt på den nivån. Rent analysmässigt får vi alltså en ny bear-signal om september skulle stänga under den nya nivån av medelvärdet, som bör hamna ungefär på nuvarande nivå, eventuellt några punkter nedanför. Det är mycket ovanligt så dags på året, men kan naturligtvis ske. Vi lägger ingen större vikt vid denna potentiella signal redan nu, utan tittar på de historiskt starka sambanden mellan höst/vinter och stigande kurser. En tillfällig "dipp" nedanför medelvärdet är inte heller något alarmerande i sig. Volatiliteten syns under diagrammet i övre fältet, och vi kan tydligt se hur kurvans svängningar avtagit sedan Brexit-omröstningen då en rejäl spik bildades. 

Frågor om V.A.P (Volatility Average Points)
Nedanför detta fält hittar vi V.A.P-indikatorn med sin volatilitetsbaserade poängkurva som svänger mellan 0-100. Vi har fått många frågor om V.A.P sedan den lanserades för några veckor sedan. En förenklad beskrivning är att dag-dag-volatilitetens genomsnitt beräknas på de senaste fyra åren. Denna används som jämförelseunderlag för nuvarande volatilitet i kortare perspektiv. Differensen bestämmer en del av den slutliga poängnivån. Resten bestäms av den andra komponenten som är accelerationen på samma kurva, dvs hur snabbt den kortsiktiga volatiliteten ökar eller minskar. En snabbt fallande volatilitet som dessutom ligger lägre än det historiska genomsnittet ger högsta poäng, något vi ser just nu hos OMXS30 (indikeras med gröna staplar då poängkurvan ligger över 80). På andra sidan skalan ger ökande volatilitet som ligger i nivå med genomsnittet låga poäng eftersom det tolkas som ökande nervositet hos marknaden. En extremt hög volatilitet klart över genomsnittet är också intressant eftersom det historiskt i princip alltid noterats endast vid slutet av en nedgångsperiod, och ger därför också höga poäng.

Samköra V.A.P och Predictive Average
Ett bra sätt att utnyttja båda analysmetodernas sammanlagda styrka är att helt enkelt lägga upp båda kalkylerna i samma arbetsyta, och koppla associerade diagram till åtminstone den ena, eller kanske båda. Då kan man enkelt leta efter aktier och index som både visar höga V.A.P-poäng och stark historiskt genomsnittsutveckling tex kommande månad, kvarta eller halvår osv. Om båda analyserna visar bra förutsättningar bör ju sannolikheten vara bättre att kursutvecklingen går åt rätt håll.  
Nyheter