Efterbörsen 

Flest ras i oktober 
Vi närmar oss den statistiskt starkaste delen av börsåret, i princip ligger vändpunkten oftast precis i dagarna runt månadsskiftet september/oktober de senaste 18 åren. Oktober är oftast stigande totalt sett, men samtidigt den klart stökigaste börsmånaden historiskt. Vi har en ofta förekommande anomali att ta hänsyn till, nämligen att de flesta större plötsliga börsras sker i under hösten, och oktober är klart överrepresenterad som den månad som noterat flest nedgångar på över 5% för en enda dag. En bra sammanställning hittas enkelt genom att googla på "börsras". Även november har ofta bjudit på rejäla nedställ:


Anledningen att vi tar upp den här historiken är att vi helt enkelt tycker det är intressant att se vad eller vilka nyheter som skulle kunna trigga samma händelser igen. I skrivande stund ligger turbulensen kring tyska banker högt upp på den listan. Precis som historiken också tydligt visar så har dessa stora dagsnedgångar ofta inneburit bra köptillfällen, och en inte alltför vågad gissning är att vi kan få se samma situation igen, kanske redan nu i oktober eller november. Bankoro eller andra pressade situationer inom finanssektorn är något som börsen aldrig gillar, men det har historiskt oftast varit en bra affär att köpa på rädslan. Vi bedömer inte heller att någon av de tyska bankerna tillåts gå under eftersom det skulle vara en långt mycket mer kännbar händelse än att tyska staten går in och räddar banken precis som svenska staten gjort tidigare. En lärdom som marknaden dragit från finanskrisen 2008 är att inte upprepa misstaget med Lehman som tilläts gå omkull. En säkrare väg att spekulera skulle kunna vara att köpa svenska banker som också pressats av kursnedgångar senaste veckan, men som knappast lär gå under bara för att det blåser kring ett par tyska banker.

Säsongsanomalier 
De som följer Efterbörsen vet att vi ofta skriver om årscykler och andra återkommande trendtendenser, och i nuvarande läge har vi nyligen fått en ny månadsstängning över årsmedelvärdet för OMXS30 vilket signalerar bull market. Som grädde på moset finns historiken som säger att OMXS30 brukar stiga ca 8% kommande kvartal och ca 11% kommande halvår i genomsnitt. Hela 77% av de tidigare 18 åren har bjudit på stigande kurs under de båda perioderna. 


Nederst i diagrammet ovan ser vi V.A.P-indikatorn, Volatility Average Points - en helt volatilitetsbaserad indikator som sätter poäng mellan 0-100 beroende på hur den kortsiktiga volatiliteten står sig mot de senaste 4 årens genomsnitt. Låg volatilitet har i princip endast kunnat ses i samband med lugna och stabila uppgångsfaser historiskt, medan förhöjd volatilitet oftast ses i samband med nedgångar. Extremt hög volatilitet ses oftast i slutet av en nedgång, och när det sker har vändningen uppåt inte varit långt borta, oftast inom några få veckor. I nuläget noterar OMXS30 höga V.A.P-poäng eftersom volatiliteten avtagit rejält senaste tiden vilket styrker prognosen att index kommer fortsätta stiga. Det första vi letar efter innan en nedgång är ökad volatilitet. Innan det sker tolkar vi risken som relativt låg och vi lägger större tyngd vid de historiska säsongsanomalierna. 

 
Nyheter