Efterbörsen 

Rekyldags innan TOM-effekten
USA-valet är avklarat (nästan) och vi konstaterar att marknadsreaktionerna blev relativt begränsade trots allt. Världen hade absolut räknat med att Clinton skulle ta hem segern, men som vi skrev i förra veckans Efterbörs kunde vi ändå se en viss förberedelse när en Trump-seger prisades in i aktiekurserna. Det bäddade samtidigt för att en eventuell negativ reaktion skulle bli mindre dramatisk. 
Vi skrev också att grundförutsättningarna för en fortsatt återhämtning på marknaden finns i det rent tekniska perspektivet - låg volatilitet och positivt säsongsmönster. Nu i efterhand stämde det ganska hyggligt, vi fick en väldigt kortvarig initial nedgång vid öppning och därefter en rejäl återhämtning.

Veckan avslutades med vinsthemtagningar men lugn börs under fredagen, vi ser det som en naturlig följd av uppgången dagen efter valet. Många vill säkra hem vinster och slippa ligga i position över helgen. Nu börjar allvaret, vad kommer Trump hitta på? Hur blir politiken? Kommer det några chockartade reformer osv? Det återstår att se, men det känns osannolikt att det blir revolution innan Trump-administrationen installeras i januari. Därmed håller vi också fast vid grundprognosen om fortsatt stigande börs fram till åtminstone dess, och troligen även till april då årssvängningen brukar ta slut.

Den här veckan väljer vi att titta närmare på månadscykeln. I diagrammet nedan ser vi OMXS30 och dess genomsnittliga månadsutveckling baserat på de fem föregående månaderna. Här syns en ganska tydlig svängning där index tenderar att bottna i början av månaden, för att toppa ur veckan innan månadsskiftet. Dessutom, och det här är intressant, ser vi en tydligt förekommande rekyl i mitten av månaden. Om beteendet återupprepas borde alltså en viss nedgång nästa vecka ligga i korten. Vi kan se mönstret relativt tydligt nedan som blå kurva. De vertikala markeringarna är månadsskiftena.


Om vi vidareutvecklar det hela och ställer upp några enkla villkor framstår det hela tydligare. Nedan har vi markerat köp- och säljdagar i grönt resp rött enligt följande månadscykel:
  • Köp på 2:a börsdagen efter månadsskifte
  • Sälj på 6:e börsdagen efter månadsskifte
  • Köp på 10:e börsdagen efter månadsskifte
  • Sälj 2 börsdagar innan månadsskifte
Ovanstående enkla regler prickar månadscykeln ganska bra, notera att det egentligen rör sig om en 2-veckorscykel. Den välkända TOM-effekten (Turn of Month) är alltså endast en del av sanningen, och den har under senare år förskjutits flera dagar tidigare än "förr". Kanske beror det på globalisering och snabbare förflyttning av pengar mellan banker osv, men i vilket fall som helst kan vi konstatera att effekten som sådan finns kvar.Vi går vidare och skapar ett par enkla ordermodeller som vi kan simulera. Efter en del optimering av datumen ovan får vi följande resultat:
Köp sker på 3 och dag 8 räknat från månadsskiftet, medan sälj görs på dag 6 och 18. Vi kan se ett exempel på hur signalerna hamnar i diagrammet till höger. Observera att det här fungerar endast för senare år, runt 2010 och framåt eftersom hela TOM-effekten förskjutits till några dagar tidigare.

Klicka för större bild

I det här diagrammet syns den simulerade avkastningskurvan från 2010 till nu.
OMXS30 har stigit 477 punkter under perioden medan vår "Dubbel-TOM"-strategi har genererat 1088 punkter fördelat på 165 affärer, med en genomsnittlig avkastning på +0,53%.

Klicka för större bild

För er som vill laborera vidare med scripten har vi använt följande för köpsidan:

ny_mån=or(lt(aref(monthnumber(),1),monthnumber()),gt(aref(monthnumber(),1),monthnumber()))
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
3dgr=aref(ny_mån,3)
8dgr=aref(ny_mån,8)
long1=and(or(3dgr,8dgr),ej_innehav)
mult(long1,10)

och följande för säljsidan:

ny_mån=or(lt(aref(monthnumber(),1),monthnumber()),gt(aref(monthnumber(),1),monthnumber()))
innehav=gt(portfolio(v),0)
6dgr=aref(ny_mån,6)
18dgr=aref(ny_mån,18)
sälj1=and(or(6dgr,18dgr),innehav)
mult(sälj1,10)


Intressanta aktiekandidater just nu
Vi avslutar veckans Efterbörs med några intressanta aktiekandidater som står inför ett intressant säsongsmönster. Den här gången hamnar fokus på byggbolag, som av någon anledning har noterat fallande kurser kommande två veckor, för att därefter stiga kraftigt kommande månader.

JM har under de föregående 12 åren fallit i genomsnitt -4% kommande vecka, och har stigit under endast 2 av dessa år under perioden. Därefter har aktien vänt upp rejält och stigit hela +23% i snitt kommande 6 månader räknat från idag, dvs ännu mer räknat från "om en vecka".
83% av de tidigare 12 åren har noterat stigande kurs kommande kvartal.

Klicka för större bild

PEAB B uppvisar ett liknande mönster som JM. Fallet historiskt är som störst om två veckor, men därefter har aktien stigit med mycket hög sannolikhet. Kommande kvartal har varit positivt under 11 av de 12 föregående åren med en genomenittsökning på +11% räknat från idag, och hela +20% kommande 6 månader.
Notera även den höga V.A.P-poängen som bekräftar det lugnare beteendet hos aktien, oftast något som syns i samband med stabila uppgångsfaser.

Klicka för större bild

NCC B har vi ofta återkommit till som en intressant aktie, det beror på dess starkt cykliska beteende historiskt som bäddar för goda trading-möjligheter vid olika tider på året. Kommande två veckor har historiskt bjudit på ett ypperligt köptillfälle, aktien står i snitt dryga 3% lägre än idag runt slutet av november. På tre månaders sikt är kursen däremot hela +17% högre i snitt jämfört med idag och aktien har stigit under 10 av de 12 senaste åren under perioden.
Klicka för större bild

 
Nyheter