OMX mot 1600 

Styrkan hos marknaden har fortsatt övertyga. Vi skrev för ett par veckor sedan att OMX borde vara på väg mot 1500, och det målet nåddes bara dagar senare. Eftersom vår analysutgångspunkt inte har förändrats sedan dess skruvar vi upp nästa målkurs till 1600. 
Förra veckan skrev vi om att första halvan av december historiskt varit ganska medioker och att vi räknade med att kunna få se någon form av rekyl nedåt. Den prognosen visade sig stämma uruselt dåligt, och börsen har istället skenat iväg uppåt rejält senaste veckan. 
Men, det finns hinder på vägen - index har stigit snabbt senaste tiden och har blivit "överköpt" enligt flera vanliga tekniska indikatorer, tex Relative Strength Index. Det gör att vi inte har alltför stora förhoppningar om fortsatt rally i ett väldigt kort perspektiv. Däremot visar det mesta på att uppgången kan fortsätta på lite längre sikt - några veckor till ett par månader. 

Vi baserar det på våra två grundstenar för långsiktig analys:
  • Låg volatilitet
  • Positivt säsongsmönster
Volatiliteten är den viktigaste aspekten, den är helt avgörande för vilket håll börsen brukar gå - åtminstone om vi tittar på utvecklingen de senaste 30 åren. Vi har många nytillkomna läsare av Efterbörsen, så en kort repetition av hur volatilitetsanalysen fungerar kan vara på sin plats. 

I diagrammet nedan ser vi OMXS30-index från 1987 till nu, och under grafen syns volatiliteten räknat som stängningskurs idag jämfört med stängningskurs igår. Kurvan bildar ett mått på hur stor volatiliteten är. I vår analys översätts volatilitet direkt till nervositet, och då framträder ett tydligt mönster där låg volatilitet sammafaller med stabila uppgångsfaser medan förhöjd volatilitet kännetecknar nedgångsfaser. Explosionsartat förhöjd volatilitet syns endast i samband med att en nedgångsfas tar slut och trenden byter riktning till uppgång. I princip kan vi säga att ökande volatilitet är ett varningstecken, medan fallande volatilitet är ett lugnande besked och indikation på förestående uppgång.


Läget just nu
För närvarande faller volatiliteten sedan några månader, och vi har ju också haft en tydlig uppgång. Vi ser ingen anledning att situationen skulle ändras just nu, förutom att index är kortsiktigt överköpt. Så länge volatiliteten inte börjar stiga utgår vi från att index kommer fortsätta klättra. 
Om vi tittar närmare på de tillfällen då uppgångsfaser varit på väg att ta slut brukar det alltid föregås av att volatiliteten stiger innan det syns i trendutvecklingen. Det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att samma mönster återupprepas, men en grov prognos är att nuvarande bull market kommer fortsätta och att vi först får se ökad volatilitet innan trenden verkligen vänder nedåt.

V.A.P-indikatorn är en vidareutveckling av teorierna ovan och syftar till att bidra till beslutsunderlaget i form av en poängskala som är lätt att tolka. V.A.P är en generell indikator som kan användas på i princip vilka instrument som helst som har minst 4 års datahistorik. 
Idén är att "översätta" tolkningen av volatilitets- förändringarna ovan till en poängskala 0-100 där höga poäng indikerar anledning att äga instrumentet, samt låga poäng utgör en säljindikation. Man kan också se poäng runt 50 som en indikation på trading-orienterat klimat för instrumentet just nu.

      Klicka för större bild

 
Nyheter