Efterbörsen 

Enligt plan 
Börsen fortsätter enligt plan, veckan som gått bjöd på en lågpunkt under onsdagen (som ofta är veckans lägsta punkt) följt av viss återhämtning under fredagen (som ofta är veckans höjdpunkt). Veckocykeln är inte alltid så lätt att se, men den existerar klart och tydligt om man analyserar de senaste 30 årens kursutveckling hos OMXS30-index.
För mer utförlig information om just veckodagar och deras statistiska utveckling hänvisar vi till en tidigare artikel i Börshandlat >

Vad kan vi då förvänta oss framöver? De senaste 18 åren har kommande vecka inneburit att index bildat en botten, för att därefter börja klättra fram till andra halvan av april där en topp brukar sättas. I diagrammet nedan ser vi den genomsnittliga årsutvecklingen som gråstreckad kurva, medan en förskjuten kopia (3 mån) syns som rosa till höger. Den indikerar den historiska genomsnittliga utvecklingen kommande kvartal. Några dagar from nu syns den statistiska bottennoteringen. Därefter är rosa kurvan stigande och vi räknar inte med något annat än att mönstret fortsätter upprepas, mer eller mindre tydligt. Redan om två veckor står kursen i genomsnitt ca 1% högre.
I genomsnitt brukar index stiga ca +4,4% kommande 3 månader, och 72% av de föregående 18 åren har kursen stått högre om 3 månader än i skrivande stund. Det är för hög procentsats för att kunna tillskrivas slumpen.

Volatiliteten är också fortsatt låg vilket indikerar stigande börs generellt. Låg volatilitet har i princip uteslutande synts i samband med stigande kurser historiskt, medan förhöjd volatilitet sammanfallit med fallande eller orolig börs. Mer om volatilitet och vår Volatility Average Points-indikator >Raptor Supermarket - ny betastrategi för snabb handel med minifutures
Utvecklingsarbetet med Raptor går snabbt framåt, och under veckan har vi förbättrat logiken runt hantering av drawdown, samt rent praktiska saker som orderhanteringen. Vi har också noterat ett mycket stort intresse runt Raptor från våra användare, och även helt nya användare. Vi passar på att klargöra några punkter som vi fått mycket frågor kring:
  • Raptor är i beta-stadiet vilket innebär förhöjd risk för att ev buggar kan orsaka problem. Försiktighet måste iakttas och vi rekommenderar att man endast handlar med mindre belopp
  • När man ansluter Raptor kan det ta flera dagar innan första positionen tas, trots att de som kört strategin noterar frekvent handel. Det beror på att Raptor har speciella villkor för att ta första positionen, och innan den finns kommer inga "grids" att handlas.
  • Raptor är gratis inledningsvis. De som laddar ner strategin nu under beta-perioden kommer kunna fortsätta använda den i framtiden. Däremot kan det bli nödvändigt att begränsa tillgängligheten i händelse av alltför stora handelsvolymer i enskilda ETPer, detta för att undvika likviditetsproblem och kurspåverkan.
  • Vi får mycket frågor om hur positionsstorleken beräknas för minifutures, och hur det här med hävstång fungerar. Vi har lagt upp en extra informationssida om minifuture-handel här > 

Till höger syns veckans live-handel med Raptor. Gula markeringar indikerar köptransaktioner och blå indikerar sälj. Det syns tydligt hur aktiv strategin är, vilket blir möjligt tack vare den courtagefria handeln inom Nordnet Supermarket-konceptet. 
I genomsnitt görs ca 3 avslut om dagen enligt den högupplösta simuleringen vi gjort from 2003 fram till nu. Vissa dagar blir det betydligt fler signaler, och tidvis kan Raptor också stå utanför marknaden. 
Läs mer om Raptor och ladda ner >


Klicka för större bild
 
Nyheter