Efterbörsen 

Styrkan tillbaka 
Vi skrev förra veckan att vi borde kunna förvänta oss en bottennotering under den här veckan, vilket också skedde under måndagen. Det psykologiska stödet 1500 testades och höll, och index har därefter klättrat vidare uppåt med undantag för fredagen då en rad rapportbesvikelser tyngde.
I diagrammet nedan ser vi hur trenden för OMXS30 är tydligt uppåtriktad. Den blå trappstegsformade kurvan är månadsstängningskurser, alltså den sista noterade kursen för varje månad. Den rosa streckade kurvan är 12-månaders glidande medelvärde. Den definition av upptrend vi använder är att månadsstängningarna sker på ovansidan av årsmedelvärdet. Det som är intressant är att fallhöjden ner till medelvärdet nu börjar bli ganska hög, nästan 150 punkter eller motsvarande 10% innan indikatorn skulle tolka det som ett trendskifte.

Vi bedömer ändå att förutsättningarna för fortsatt bra börs närmaste tiden är goda. Vi använder två andra indikatorer som styrker analysen, Volatiliy Average Points-indikatorn och säsongsmönstret.
V.A.P syns längst ned i diagrammet. Kurvan visar poängnoteringen som går mellan 0-100, där poäng över 80 betraktas som mycket intressanta ur köpsynpunkt, och poäng under 20 är en starkt negativ signal. Senaste veckorna har poängen ökat och ligger nu i princip på eller strax under 80-nivån. Volatiliteten hos index har alltså varit fallande senaste tiden, och om vi tittar historiskt har fallande volatilitet nästan alltid inneburit stigande börs. Poängen har varit hög sedan september förra året, och index har stigit drygt 100 punkter sedan indikatorn noterade över 80 poäng senast.

Den tredje pusselbiten är säsongsmönstret, och i kalkylfönstret ovanför diagrammet syns Predictive Average-värdena, där OMXS30 är inringat. Kommande månad har indexet stigit i genomsnitt +2,8% om vi väger samman de senaste 18 åren. Kommande kvartal ligger genomsnittsökningen på +4,7%. Båda perioderna har inneburit stigande kurs under 83% av de 18 senaste åren, dvs ganska starka indikationer att det är en starkt period på året. Tittar vi 6 månader framåt ser det betydligt mindre ljust ut, med en genomsnittlig avkastning på +2,9% och stigande kurs under endast 66% av de 18 åren. Det är uppenbart att toppnoteringen för året bör ligga någonstans mellan 3 och 6 månader framåt.


Beta-strategin Raptor Supermarket
Under veckan som gått har vi vidareutvecklat Raptor. Om inga ytterligare ändringar behöver göras lanseras Raptor som officiell handelsstrategi i början av februari, lagom till 10-årsjubileet av Autostock som aktiebolag. 

Veckans handel ser ut som diagrammet till höger visar. Under fredagen fylldes positionerna på i takt med att kursen föll, och Raptor är i nuläget inte långt ifrån fullinvesterad. 
Diagrammet visar att Raptor handlar relativt frekvent under nuvarande förutsättningar. Det är möjligt tack vare Nordnet Supermarkets courtagefria utbud av minifutures. 

Klicka för större bild


 
Nyheter