Efterbörsen 

Kortsiktigt överköpt börs 
Veckan som gick bjöd på mer uppgång, i linje med alla de senaste veckorna. Volatiliteten är nu på en ovanligt låg nivå, något vi kopplat till stabil uppgång historiskt med Volatility Average Points-indikatorn. Årsmönstret är också i en positiv fas vilket ger oss två signifikanta indikatorer som båda indikerar uppgång. Men, runt hörnet väntar möjligen oroligare tider när årsmönstret når sin statistiska kulmen, som för OMXS30 ligger i slutet av april enligt vår Predictive Average-indikator.

I diagrammet nedan syns det tydligare hur årsmönstret ligger som en gråstreckad kurva. Den rosa delen längst till höger är samma kurva förskjuten 3 månader "in i framtiden". Den kommande statistiska toppen syns inringad i rött, och fram till dess tror vi på fortsatt stigande kurser även om vi får räkna med tillfälliga nedrekyler i samband med att index är något överköpt på kort sikt. Vi väljer att tolka dessa som idealiska köptillfällen. From maj månad blir läget mer osäkert, men om den låga volatiliteten består även då borde risken för större nedgångar vara begränsad trots allt. 


Vi går vidare och tittar närmare på volatilitetsanalysen med V.A.P-indikatorn applicerad på några andra index. Det ger oss en bredare bild av marknaden. Volatility Average Points togs fram som ett enkelt och generellt sätt att analysera dag-dag-volatiliteten. Den långsiktiga genomsnittsvolatiliteten jämförs med en kortsiktig volatilitet för att få fram en differens. Den här differentialmätningen för indikatorn mer mångsidig och generell då den anpassar sig själv till det aktuella mätobjektet. Teorin bakom bygger på att en förhöjd volatilitet indikerar nervös och fallande marknad, medan extremt låg eller hög samt fallande volatilitet har inneburit stigande kurser historiskt. För att göra det enklare att tolka aktuell marknadstyp översätter V.A.P-indikatorn den relativa differansen samt accelerationen till en lättanvänd poäng mellan 0-100, där poäng under 20 signalerar direkt säljläge, och höga poäng över 80 signalerar att objektet är intressant för köp. Indikatorn går att använda på de flesta instrument, men fungerar bäst på index och aktier med hög omsättning.
Nedan ser vi DAX, SP500 och Nasdaq100-index och en snabbanalys av deras "volatilitetssituation". Sammanfattningsvis bör vi alltså kunna räkna med fortsatt stigande börs så länge V.A.P-indikatorn håller sig över 20 för samtliga större index.

DAX-index ger oss en liknande bild som OMX, och V.A.P ligger just nu mycket högt, nära taket på 100. Vi har alltså mycket goda förutsättningar enligt indikatorn att få se fortsatt stigande kurser. Inringat i grön resp rött syns de tillfällen då V.A.P slagit om och indikerat köp resp sälj.
Den oroliga perioden mellan maj 2015 till augusti 2016 ger stadigt låga V.A.P-poäng, en tydlig signal om att volatiliteten i marknaden är förhöjd vilket ofta ger fallande kurser. I början av september 2016 steg V.A.P brant och nådde över 80 vilket signalerar attraktiv volatilitet som vi tolkar som en köpindikation.

Klicka för större bild

SP500-terminen visar också en mycket stabil utveckling senaste tiden då V.A.P legat nära eller över 80-nivån. Åren innan augusti 2015 har i stort bjudit på stabil uppgång (ända sedan januari 2012) då V.A.P slog om till köpläge senast. I augusti 2015 ökade plötsligt volatiliteten igen och V.A.P hamnade snabbt under 20 vilket betyder säljläge. Situationen höll i sig till maj 2016 då volatiliteten började falla igen. Ett tillfällig bakslag kom strax senare men därefter har index visat stabil utveckling och konstant låg volatilitet.
Klicka för större bild

Nasdaq 100 ger oss också samma bild av marknaden, men med ännu "renare" signaler. Stabil upp gång flera år innan januari 2016 då oroligeten hos marknaden tillfälligt tog överhanden. Sedan september 2016 visar V.A.P generellt högre värden och just nu ligger poängen nära 100 av 100 möjliga. Notera att V.A.P-indikatorn inte alls tittar på trend. Det är endast dag-dag-volatiliteten som möts, dvs skillnaden mellan slutkurserna dag till dag. 
Klicka för större bild

 
Nyheter