Status Quo

Veckans utveckling ligger fortsatt i linje med vår prognos, och i princip har inget förändrats sedan förra Efterbörsen. Volatiliteten är stabilt låg och det finns ingen anledning att förvänta sig något annat än fortsatt stigande börs. Det kortsiktigt överköpta läget vi skrev om för två veckor sedan kan vi nu anse neutraliserat. Därmed är förutsättningen för en ny attack mot 1600-nivån bättre, och vi räknar med att den kan brytas innan mars är slut. Vi har den starka delen av månaden kvar, och i genomsnitt börjar månadscykeln leverera runt den 8:e till 10:e. 

I den här marknaden betraktar vi alla nedrekyler som köptillfällen. En titt i Predictive Average framöver visar att OMXS30 har bildat en topp om ca 1 månad historiskt, så viss uppmärksamhet är på sin plats när vi närmar oss mitten av april. I genomsnitt stiger OMXS30 ca +1,5% fram till dess, alltså inga stora kursrörelser historiskt. 
Det är inte säkert att det behöver betyda någon större nedgång efter april. Om volatiliteten fortsätter hålla sig på den här låga nivån bevisar det att ingen större oro finns i marknaden vilket historiskt har inneburit stigande börs. 
Vi kan också se på historiken att börsår med låg volatilitet ofta kommer två och två, dvs perioden med stabil marknad är ofta två år lång. Det skulle betyda att vi kan få se samma stabila utveckling ända till nästa sommar. Det är naturligtvis för tidigt att prognostisera, vi väljer att hålla fortsatt järnkoll på volatiliteten. Det brukar vara den första parametern som avslöjar om något är på väg att hända i marknaden. Vid flera tidigare nedgångsfaser har volatiliteten börjat öka i god tid innan oron börjar synas i form av fallande börskurser. Då ska vi vara ute i god tid och minska risken.

I diagrammet nedan ser vi genomsnittliga årscykeln som gråstreckad, samt den förskjutna kurva (3 månader) som rosa. Kommande kvartals historiska genomsnittsutveckling ligger alltså längst till höger i diagrammet. En tydlig topp finns om ca 1 månad, dvs runt mitten av april.  När vi kommer dit kan det vara klokt att hålla lite extra koll, dels på volatiliteten och dels på trenden. 
V.A.P (Volatility Average Points) syns allra längst ned i diagrammet - vi ser konstant höga poäng runt eller över 80-nivån som signalerar uppgång. Dag-dag-volatiliten ligger i fältet ovanför V.A.P och vi ser att amplituden ligger konstant eller tom minskar något senaste veckorna. Det betyder lugn marknad, ingen oro för större sättningar verkar finnas. 


I veckan lanserades den vidareutvecklade versionen av ETP Link som nu fått stöd att själv välja bland "incheckade" minifutures och hitta som ligger närmast önskat pris (Autoselect). På så vis minskar man risken att bli utstoppad, samt får hjälp att undvika utsålda minifutures osv. Det blir ett extremt kraftfullt verktyg för alla som vill handla courtagefritt inom ISK, minska sin egen risk i kronor samtidigt som man får möjlighet att exponera sig både Long och Short utan specialavtal.

 
Nyheter