Efterbörsen 

Båten sitter still på sjön
Vi befinner oss i en lågvolatil marknad för tillfället. Vi kan lätt konstatera det i diagrammet nedan där dag-dag-volatiliteten visas nederst. En titt historiskt visar tydligt att dessa perioder inneburit stabila uppgångar, och vice versa har nedgångsperioderna på börsen präglats av högre volatilitet. Vi ser ingen anledning att tro annat än att mönstret kommer återupprepas. Om det stämmer kan vi förvänta oss fortsatt börsuppgång framöver, men viss försiktighet kan vara på sin plats när säsongsmönstret börjar svikta om en knapp månad. 


Årscykeln når snart sin statistiska topp, under sista veckan i april. Tills dess brukar OMXS30 stiga med omkring +2,3% i genomsnitt. Därefter ser mönstret svagare ut, och börsen faller normalt några procent fram till den statistiska botten runt månadsskiftet september/oktober. Vissa år kan det dock vara värt att stanna kvar i marknaden över sommaren, och om vi studerar den historiska volatiliteten ser vi tydligt att börsen knappast faller alls medan volatiliteten är så låg som den är just nu. Vi räknar därför inte med att årscykeln kommer innebära några dramatiska nedställ det här året. De lågvolatila periodernas genomsnittslängd är ca 2 år om vi tittar från slutet av 80-talet till nu. Vi kan alltså stå inför uppåt 1,5 år av lugn och stabil börs. Det är för tidigt att säga, men volatiliteten kommer sannolikt avslöja i god tid innan ett nedställ kommer. Ökad nervositet kunde ses flera månader både innan IT-boomen toppade ut, finanskrisen 2007 samt nedgången 2015. 


Första kvartalet 2017 slutade med stark utveckling för våra automatiska handelsstrategier. Vi kan sammanfatta utvecklingen för egen del med +37% i skarp handel. Kontot har handlats med tre strategier:
  • Raptor Supermarket - som släpptes som betaversion i februari och därefter som kommersiell strategi
    Strategin handlar OMXS30 som replikeras med minifutures. Ett relativt snabbt handelstempo används tidvis även om Raptor också kan ligga fullt investerad i index längre perioder.
  • Coda OMX - som handlar enligt veckocykler. Vi använder Bull-certifikat eftersom positionerna inte hålls mer än några få dagar åt gången. Därmed undviks den negativa avbränningseffekten från certifikat.
  • Fear Greed - en aktiestrategi med mycket enkel logik. Strategin köper vid gap-öppningar nedåt, tex när en aktie öppnar dåligt efter en kvartalsrapport eller liknande. Positionen hålls tills en ny 14-dagars högsta slutkurs nås. Statistiskt studsar de flesta aktier upp fler gånger än de fortsätter nedåt efter ett sådant nedställ. 
Utöver dessa tre helautomatiska strategier har även ett par manuella affärer gjorts i aktier enligt Predictive Average-kalkylen som hjälpt oss hitta aktier med starkt cykliska beteenden som tenderar att återupprepas år efter år. Kontoutvecklingen har sett ut enligt följande:


 
Nyheter