Efterbörsen 

Tidiga tecken på ökad nervositet
Under hela våren har vi ofta skrivit om den mycket låga volatiliteten som effektivt drivit på upptrenden på börsen. Så länge volatiliteten är konstant låg bedömer vi att börsen kommer fortsätta upp. Men, senaste två veckorna kan vi åtminstone skönja något av en försiktigt ökad volatilitet, dvs fallande V.A.P. I diagrammet nedan ser vi OMXS30 med Predictive Average för kommande kvartal som tjock rosa kurva till höger, samt V.A.P (Volatilitey Average Points)-indikatorn nederst. Kommande två veckor har historiskt inneburit svagt negativ utveckling i genomsnitt, endast 38% av de föregående 18 åren har varit stigande fram till Midsommar.
Höga V.A.P-poäng har historiskt inneburit stabila uppgångsfaser. Senaste månaderna har V.A.P noterat poäng runt eller tydligt över 80 där vi satt vår gräns för mycket positiv marknad.
Först senaste två veckorna kan vi se att poängen fallit närmare 80-nivån, vilket tyder på att den allra mest lågvolatila perioden kanske har passerats. Det är ännu mycket tidigt att dra några avgörande slutsatser, vi kommer självklart fortsätta följa utvecklingen mycket noga. Men det är ändå intressant att se om vi får en nervös sommar med större kursrörelser än vad våren inneburit.

Månadsstatistik sammanställd
Maj månads handelsresultat för samtliga strategier utom TOM OMX finns sammanställda på den här sidan >


Vår egen handel
Veckan som gick bjöd på en rejält bra trade för Raptor som stängde sin fullinvesterade position i onsdags med bra vinst. Fear Greed stängde positioner i KINV B och HPOL B under fredagen, båda med över 3% nettovinst. Coda stängde också sin position under fredagen. Kvar på depån finns nu endast en liten blankad position från Raptor.Nordic Autotrading Society
I slutet av augusti startar helårsutbildningen och tradingklubben Nordic Autotrading Society som ger deltagarna en mycket omfattande djupdykning i allt som berör konstruktion, drift och best practise vad gäller automatisk handel med Autotrader. Utbildningen går från långsiktig marknadsanalys till att hitta statistiska edgar på kortare sikt, indikatorer till den mer konkreta konstruktionen av effektiva handelsstrategier där avancerad BackTrack-teknik används. Läs mer och ansök om medlemskap här >

 
Nyheter