Efterbörsen 

Trendskifte
Augusti månad stängde under årsmedelvärdet, något vi tolkar som en tydligt signal om att bull-trenden sannolikt är  över. Dessutom stiger volatiliteten om än från låga nivåer, men det vittnar ändå om att nervositeten hos marknaden har ökat och därmed risken att vi får se fortsatt fallande kurser framöver. 
I diagrammet nedan syns månadsstängningen som blå kurva och årsmedelvärdet som rosa. Visserligen slutade veckan med stigande kurser och just för tillfället ligger OMXS30 faktiskt ovanför årsmedelvärdet, men det är månadsstängningarna vi tittar på.
Predictive Average skvallrar också om svagt nedåtgående marknad kommande månad. Genomsnittsutvecklingen senaste 18 åren har varit -2% närmaste månaden, men därefter har index stigit påtagligt igen. Därmed har vi en spännande höst att se fram emot. På kort sikt - nedåt, på några månaders sikt - upp igen. Endast 44% av de föregående åren har index förmått stiga kommande vecka, två veckor samt månad. Däremot har stigande kurser noterats i hela 83% av samma år kommande kvartal. Det är en mycket utpräglad årssvängning vi ser, som mycket väl kan innebära en ny månadsstängning ovanför årsmedelvärdet och därmed återställd "bull market" på något kvartals sikt.


Vi får många frågor om Raptor och hur strategin hanterat senaste tidens börsnedgång. Vi ser nedanför hur modellen handlar, och vi har för tydlighetens skull lagt in kommentarer om några av signalerna. Raptor ligger plus räknat från maj fram till nu, men fortfarande har hela "drawdown-perioden" från juni till nu inte återhämtats helt även om augusti slutade på +2,2% plus med hävstång=2 enligt vårt redovisningsexempel. Sammanfattningsvis kan vi räkna ihop nedgången hittills hos index från toppen runt midsommar till knappa 6%, medan Raptor under samma period tappat endast 1,9% med hävstång=2.Vår egen handel
Depån tyngs av Fear Greed som för en gångs skull hade en riktigt svag månad under augusti, och med det faktum att augusti stängde under årsmedel som beslutsunderlag väljer vi att koppla loss Fear Greed - åtminstone fram tills årscykeln når ett mer gynnsamt läge. Strategin får själv avveckla befintliga positioner, men vi kopplar redan nu loss köpsidan så att inga nya tas. Fear Greed handlar endast Long-positioner vilket visserligen har gått bra historiskt, men vi väljer att minska exponeringen för att undvika ytterligare drawdown för depån i händelse av fortsatt börsnedgång. Depån är upp 15% hittills i år.

 
Nyheter