Efterbörsen

Death Cross för OMXS30
Börsen utvecklades utan någon större entusiasm senaste veckan och noterade något sjunkade stängning jämfört med veckan innan. Volatiliteten ligger kvar runt samma nivå och vi räknar inte i nuläget med några större rörelser åt något håll. V.A.P-index ligger runt 50 vilket indikerar bra "trading-börs". Som vi nämnde förra veckan kommer årscykeln att svänga upp om ett par veckor, och historiskt har index i genomsnitt stigit med runt 7% kommande 6 månader. Men, vi är ytterst nära att få ett omslag för årsmedelvärdet (vi hade ett fel i förra veckans chart där omslaget redan ägt rum), det kan mycket väl bli så att september stänger under årsmedel och därmed har vi ännu en signal om fallande marknad.

Det mest intressanta just nu är kanske att vi under fredagen fick ett s k "Death cross", alltså att 50-dagars medelvärde korsade ner genom 200-dagars medel. Det motsatta är ett "Golden cross" som ofta används för att indikera början på en ny "bull market". Nu har vi alltså även där en signal om fallande marknad. Vad har då dödskorset inneburit historiskt? Vi har gjort en simulering som kan ses i diagrammet nedan. Blå markeringar indikerar säljsignal i samband med dödskors, och gula markeringar indikerar köpsignal vid Golden Cross.

Senaste 25 åren noterar vi totalt 12 "affärer" där varje guldkors betyder att vi köper index, samt varje dödskors betyder sälj och gå ur marknaden helt. (Man skulle naturligtvis även kunna blanka index vid ett dödskors)

Av dessa 12 affärer har 9 slutat med vinst och 3 med förlust. Genomsnittsvinsten per affär totalt har varit +21,8%. Totalt (inkl återinvestering) får vi ett resultat på +1952% sedan 1992 vilket ska jämföras med OMXS30s egenutveckling på +1058% vilket bevisar att en så enkel metod som att följa 50- samt 200-dagars glidande medelvärde kan slå index över tid. Framför allt är det intressant att se hur mycket nedgång vi slipper genom att gå ur marknaden vid ett dödskors. Vi kommer även missa en del uppgång eftersom medelvärden är långsamma och inte slår om till köp direkt när en uppgång börjar. Men över tid minskar risken rejält, i simuleringen är den största realiserade förlusten drygt -4%, vilket kan jämföras med index eget fall på runt 73% i samband med IT--kraschen. Det är självklart en fördel att inte behöva åka med hela vägen ner i en sådan smäll. Samtidigt noterar vi också att av de 12 dödskorsen i simuleringen har efterföljande guldkors noterats på en högre kursnivå i fem av fallen, så det är alltså en relativt stor sannolikhet att ett dödskors är falskt larm. Av det drar vi slutsatsen att de tillfällen där dödskorset "fått rätt" har inneburit större börsnedgångar eftersom avkastningen förbättrats så mycket över tid.
Vi konstaterat också att man troligen gör klokt i att använda andra analysmetoder utöver korsande medelvärden för att försöka isolera de verkligt stora börsnedgångarna från mindre rekyler där man inte hade behövt gå ur marknaden helt. Av den anledningen fortsätter vi såklart titta på framför allt volatiliteten som visat sig vara ett hittills oöverträffat sätt att prognostisera marknadsklimatet.


Vår egen handel
Inte mycket har hänt den gångna veckan, Raptor har öppnat och stängt några positioner och vi har fortfarande en del av en hedgeposition kvar på kontot som vi kommer avveckla vid nästa lämpliga tillfälle. Det gör att depåutvecklingen står mer eller mindre still just nu. Avkastningen hittills i år är +23%.

 
Nyheter