Efterbörsen 

Det ljusnar på börsen snart?
Förra veckans dödskors ligger fortfarande som ett mörkt moln på börshimlen, men som vi konstaterade i den statistiska sammanställningen vi gjorde i förra veckans Efterbörs är det långt ifrån ett "säkert bet" att tex gå kort i index i händelse av ett dödskort. 5 av de 12 simulerade tillfällena slutade med förlust, så det gäller att inte bara titta på korsande medelvärden utan även använda andra indikatorer som beslutsunderlag. Vi har ju som bekant använt volatilitet väldigt frekvent senaste åren, och vår V.A.P-indikator visar just nu värden runt 50 - dvs i mitten av skalan. Det indikerar "trading-börs" och flera av de automatiska strategierna går just nu både Long och Short om vartannat. Med lite positiv grundinställning kan man se att V.A.P börjat bilda en bottenformation. Det kan innebära att volatiliteten åter börjar närma sig attraktiva nivåer för att gå Long, men vi avvaktar utvecklingen kommande veckor innan vi tolkar något definitivt.

Den andra indikatorn vi ofta använder är Predictive Average som analyserar cykler, och just årscykeln närmar sig just nu en intressant punkt där index oftast vänder upp. Det sker om ca 1-2 veckor statistiskt. PA-indikatorn tittar på de föregående 18 åren för OMXS30 och räknar ut den genomsnittliga utvecklingen över börsåret. Kommande 2 veckor har tex historiskt varit stigande endast i 27% av de 18 åren. Vi kan alltså säga att det är hela 73% sannolikhet att index faller kommande två veckor. Genomsnittstappet har varit -1,57%, alltså inga stora rörelser men ändå en fingervisning om vad som skulle kunna förväntas i det korta perspektivet.

Därefter brukar index stiga, och räknat från idag har nivån noterats i genomsnitt +3,1% högre om 3 mån, och hela +7,6% högre om 6 månader. Med andra ord, ett köp om två veckor då kursen oftast står någon procent lägre har alltså större sannolikhet att generera bra vinst kommande månader. Mot det ska vägas den negativa influensen från förra veckans dödskors. Vår högst ovetenskapliga bedömning blir att den positiva delen av årscykeln kanske kan väga upp dödskorset helt och hållet, och vi skulle kunna få se en sidledes eller svagt stigande börs kommande 6 månader. Det är ju såklart inte heller omöjligt att det hinner bildas ett "golden cross" bland 50- och 200-dagars medelvärden, vilket i så fall blir en väldigt fin köpsignal. Men där är vi ännu inte.


 
Nyheter