Efterbörsen 

Rekord på börsen
14 stigande dagar i följd - ett rekord som nog blir svårt att slå närmaste tiden. Något liknande har inte inträffat sedan OMX-index bildades 1986. Ett annat något mer "luddigt" rekord är den mycket låga volatiliteten vi ser just nu. Så långt bakåt vi kan se, ca 30 år, har volatiliteten ( mätt som genomsnittliga förändringen mellan dagsstängningskurser ) aldrig varit lägre än nu. Närmaste tillfället var i februari 2006 då vi noterade en nivå i närheten av dagens, men i princip kan vi konstatera stadigt fallande volatilitet från jul förra året fram till nu.
Dessutom, den gången följde en snabbt ökande kortsiktig volatilitet vilket ledde till en tillfällig säljsignal för index. Kommer samma sak att ske den här gången?

Det är naturligtvis för lite statistiskt underlag för att kunna dra några säkra slutsatser, men en rimlig gissning är ändå att volatiliteten förr eller senare kommer vända upp igen, med skakigare börs som följd.
Bilden till vänster visar den volatiliteten i ett stort perspektiv, från 1988 till nu, medan bilden till höger visar ett inzoomat avsnitt runt sommaren 2006 då vollan bottnade ur senaste på riktigt låga nivåer. Befinner vi oss i en liknande situation nu?
    
Det återstår att se hur börsen kommer utvecklas kommande månader, men en titt på våra vanliga indikatorer Predictive Average och V.A.P visar på fortsatt stabil utveckling, även om någon form av rekyl nästan är oundviklig efter rekordsviten på 14-dagars stigande index. Rekylen behöver kanske inte bli så stor med tanke på den låga nervositeten i marknaden just nu. Årscykeln pekar stadigt uppåt kommande 6 månader. I bilden nedan syns genomsnittliga årscykeln som gråstreckad kurva, medan den rosa kurvan visar samma kurva förskjuten 6 månader in i framtiden. Till höger syns därmed kommande 6 månaders historiska genomsnittsutveckling. I tabellen ser vi inringade värden för genomsnittsavkastning kommande kvartal samt halvår, +5,6% och +10,3% resp. Hela 77% resp 83% av de föregående 18 åren visade positiv utveckling under dessa båda perioder, så sannolikheten att vi får se stigande börs kommande halvår måste ändå tolkas som hög. 
Nyheter