Efterbörsen 

Tekniskt motstånd forcerat med kraft 
Under fredan den gångna veckan bröts motståndet runt 1650 med buller och bång, något vi väntat på mot bakgrund av våra indikatorer som länge indikerat stigande börs och hög stabilitet med tanke på den mycket låga volatiliteten i marknaden just nu. Ofta ser vi hur ett viktigt motstånd forceras med relativt stora dagsrörelser. Det kan förklaras med att ett stort antal stoplosser ligger "på andra sidan" av motståndet, och när kursen väl når dessa nivåer löser stopparna ut och i det här fallet stängdes stora mängder blankade OMX-kontrakt. Det ökar i sig köptrycket ännu mer och vi får starkt stigande kurser samma dag.

Det hela stämmer också fint med våra olika marknadscykler, tex veckocykeln som säger att fredagar statistiskt är den högsta noteringen under veckan. Även månadscykeln fungerar fint, andra halvan av månaden innehåller i princip det mesta av all börsvinst genererad de senaste 30 åren. Slutligen har vi årscykeln som ju inlett sin bästa period för ett par veckor sedan. 
I diagrammet nedan ser vi kommande kvartals historiska genomsnittsutveckling som tjockare rosa kurva. Den skvallra om en relativt jämnt stigande börs framöver. Genomsnittsavkastningen senaste 18 åren för kommande månad har varit +2,3% och för kommande kvartal +5,4%. Kommande kvartal har varit stigande under 78% av de föregående 18 åren, så vi ser goda odds att mönstret återupprepas.

Vi ser också volymprofilen för de senaste 4 åren till höger. Volymbottnar vittnar om kursnivåer där relativt lite handel skett, dvs köpare och säljare har haft svårare att komma överens på dessa nivåer. Det gör att kursen tenderar att spendera endast kortare tider vid dessa nivåer, och när en sådan nivå nås får vi antingen en vändning i trenden alternativt en snabb fortsättning mot "andra sidan" av volymbotten. Det gör även att volymtoppar blir intressanta eftersom de fungerar som "magneter" och tenderar att dra tillbaka kursen dit. Det mest intressanta nu är att nivån runt 1650 har varit en typisk magnet, medan 1655 har varit det precis motsatta. Under fredagen då motståndet forcerades med kraft omsattes alltså väldigt begränsat med handel just runt 1655, och vi har redan fått en högre volym på en högre nivå. Det gör att 1655 utgör det närmaste motståndet just nu i händelse av en nedrekyl.Vår egen handel
Depån stiger igen eftersom Raptor just nu gör bra ifrån sig. Även Coda har tagit hem vinst senaste veckan. Vi handlar nu med lägre risk eftersom vi tycker depårörelserna har varit i största laget under sommaren. Vi tänker låta nivån ligga kvar under hösten och räknar med stabil börs vilket bör ge stadig påfyllning av procentenheter. Just nu ligger depån +28% upp hittills i år. (vänster bild)

Till höger ser vi ett mindre konto som startades i april och bara handlat Raptor med högre risk. Det kontot är upp +66% hittills i år.


 
Nyheter