Efterbörsen 

Golden Cross
Vi har haft en något mer volatil vecka i spåren av rapportfloden som startat. Det har varit blandade utfall som orsakat åtminstone viss reaktion hos den annars extremt lågvolatila marknaden. Veckan slutade ändå stigande med att åter testa årshögsta notering under både torsdagen och fredagen. Vi räknar med att nivån bryts och att kursen fortsätter uppåt, det bör bara vara en tidsfråga med tanke på det positiva årsmönstret framöver. 
Kommande månad har OMXS30 stigit i genomsnitt +3,3% senaste 18 åren. Kommande halvår har på motsvarande sätt bjudit på i snitt +9% högre kurs. 
Vi ser också hur index korrelerat väldigt bra med den årliga genomsnittskurvan senaste månaderna. Den klassiska juli-toppen missades med endast 3 dagar, och bottennoteringen sista veckan i augusti missades med 4 dagar. 
Nästa vecka bör vi få se ytterligare något högre kurser innan månadscykeln har gjort sitt för oktober, men i det lite större perspektivet ligger ändå inga stora rekyler i korten enligt vår analys. Det är så mycket bull-market det kan bli just nu. Dessutom har vi åter fått ett sk "Golden Cross", dvs 50-dagars medel har korsat upp genom 200-dagars medelvärde, en klassisk köpsignal på längre sikt (ej utritat i diagrammet). Vi gjorde lite historisk analys för hur börsen tenderat att gå efter Death Cross/Golden Cross i Efterbörsen från 170910 >Vår egen handel
Raptor ligger fullinvesterad, och Coda gjorde ännu en snygg trade i veckan. Det betyder att depån stigit något och ligger nu ca +30% för året. Den andra depån (till höger) där Raptor körs helt solo men med högre hävstång ligger +66% upp sedan april då den startades. Helt klart inget vi rekommenderar att göra med några större summor eftersom risken är mycket stor. Vi har den endast som en krydda i större perspektiv, en lottsedel om man så vill.

 
Nyheter