Efterbörsen 

Kritiskt stöd utmanas igen 
Förra veckan skrev vi om volymstödet runt 1595 där vi också hittar förra månadens årsmedelvärde. Det är alltså en avgörande teknisk stödnivå som vi nu ser OMXS30 utmana.
Om den inte håller räknar vi med fortsatt kursfall, eventuellt under accelererande karaktär i takt med att stoplossnivåer triggas som i sig själva medför ökat säljtryck.

Vi kan naturligtvis också få en rekyl uppåt efter att det värsta säljtrycket avtagit i HM-aktien som var den främsta orsaken till fredagens nedgång hos index. Det paradoxala är att SP500-index samtidigt noterar ny All Time High. Även DAX-index går bättre än OMXS30 just nu även om det är ca 3% kvar till dess ATH-nivå. Vi kan alltså se att just OMXS30 uppvisar en svag utveckling jämfört med andra stora index, trots ett starkt säsongsmönster och fortsatt mycket låg volatilitet. Vi har roat oss med att köra ett litet test för att hitta de tidigare tillfällena då december stängt under årsmedelvärdet för att se om någon tydlig tendens finns för den fortsatta utvecklingen månaderna efter.
Nu har ju december inte stängt ännu så vi vet inte om vi kommer få en liknande situation eller ej, men det är ändå intressant att se vad som skulle kunna förväntas i händelse av en signal.

Simulering gjort från 1993 till nu där vi testat om december stängt under årsmedel. Köp sker i så fall första börsdagen i januari och sälj sker första dagen i april. Resultatet ser ut som följer:

7 tillfällen hittades varav 6 gick med förlust. Dvs, 6 av 7 tillfällen då december stängt under årsmedelvärdet stod index i lägre kurs i början av april.

Det är visserligen inte så många tillfällen, men ändå en tydlig övervikt mot det negativa hållet. Diagrammet nedan visar hur signalerna faller, och vi kan också se årsmedelvärdet som violett kurva. En intressant iakttagelse är att volatiliteten vid samtliga dessa 7 tillfällen varit förhöjd. Dvs, det har endast skett när marknaden varit mätbart nervös i förhållande med bull-trenderna. Vi kan inte se någon sådan nervositet nu i volatiliteten - tvärtom ser vi konstant mycket låg volatilitet, och vi kan ju tolka det som att sannolikheten att december kommer stänga under årsmedelvärdet i år är låg. Det bör i så fall betyda att index ska vända upp väldigt snart från stödnivån vi ser just nu. Men, om det inte sker talar nedanstående enkla test för att index kommer stå ännu lägre i början av april, trots det positiva årsmönstret för säsongen. Det sker inte ofta, men när det väl sker har det historiskt alltid inneburit en ny period av Bear-market.


Sista chansen att anmäla sig till Nordic Autotrading Society vårtermin
Sisat december stänger vi bokningen för NAS vårtermin 2018, med start i mitten av januari. Om du undrar mer över utbildningens innehåll finns ett inspelat webinar från förrförra veckan där vi går igenom NAS mer i detalj och svarar på frågor från tittarna >>>


 
Nyheter