Efterbörsen 

Dead cat bounce? 
Vi har fått en rejäl återhämtning för OMXS30 senaste veckan, men det är inte säkert att det rör sig om en hållbar vändning uppåt. Man ska alltid vara försiktig med upprekyler som sker medan index ligger klart under sitt årsmedelvärde. Under dessa omständigheter är sannolikheten högre att det rör sig om ett s k "suckers rally" än att det faktiskt är en "äkta" vändning mot ny bull-marknad. Det är fortfarande en bra bit upp till årsmedelvärdet, och det som krävs för att vi ska se trenden som bullish igen är en månadsstänging ovanför årsmedelvärdet som nu ligger runt 1600 för OMXS30. 

Efter en plötslig och relativt djup nedgång syns ofta en efterföljande studs uppåt innan nedtrenden fortsätter, en s k dead cat bounce. Det kan vara en sådan vi ser just nu. I det korta perspektivet är det intressant att studera volymprofilens olika stöd- och motståndsnivåer. Veckan stängde vid ett tekniskt motstånd runt 1560 som kan få betydelse nästa vecka. Om det bryts väntar nästa "magnet"-nivå i volymprofilen runt 1580-1585 där det omsatts betydligt mer de senaste 4 åren. Strax ovanför väntar motståndet vid 1595-1600 som vi inte tror kommer brytas, men man ska aldrig säga aldrig. Om det sker ökar sannolikheten att månaden orkar stänga ovanför 12-månadersmedel (ej utritat i diagrammet nedan) och vi får i så fall återkomma med nya förutsättningar. Men tills dess att det sker är vi "bearish" inställda till OMXS30.

Årsmönstret ger också en viss chans till högre kurs i det korta perspektivet, medan det ser svagare ut redan om ett par veckor. Kommande två veckor har historiskt gett ca +1,3% i kursuppgång, och har varit stigande gör 72% av de föregående 18 åren - vilket är ett starkt statistiskt samband. Men redan om en månad har kursen börjat falla i genomsnitt, och därefter avtar sannolikheten snabbt för stigande kurser. 6 månader från nu har kursen för OMXS30 stått lägre i inte mindre än 62% av fallen (18 föregående år) med en genomsnittlig kurs en dryg procent lägre än idag (17:e februari). Det ger en fingervisning om sannolikheten att index kommer orka upp till 1600-nivån någon gång under perioden, vilket vi i nuläget tolkar som ganska osannolikt. Det betyder i så fall att bear-marknaden kan bita sig fast och vi får en längre tids nedgång. Det är i alla fall vad vi utgår ifrån i dagsläget.
 


Disclaimer
Innehållet i Efterbörsen är ej avsett att användas som underlag för handel. Autostock AB tar inget ansvar för analysernas träffsäkerhet utan innehållet är skrivet i underhållningssyfte.  
 
Nyheter