Efterbörsen 

Tidiga tecken på att volatilitet avtar 
Den stökigare perioden för ett par veckor sedan kan vara på väg att lugna sig. Gångna veckan bjöd i princip på uteslutande återhämtning för OMXS30 - driven av starka bolagsrapporter - samtidigt som volatiliteten fallit senaste 10 dagarna. Det är ännu mycket tidigt att dra några större slutsatser, men vi ser antydan till att marknaden kan vara på väg att lugna sig lite med bättre förutsättningar för att få se fortsatt stigande kurser. Vi väntar in utvecklingen efter månadsskiftet för att se hur årscykeln beter sig. I genomsnitt har OMXS30 toppat ur runt månadsskiftet april/maj för att därefter gå sidledes eller svagt negativt över sommaren. Med det i åtanke tolkar vi marknaden som fortsatt bearish tills vi ser en månadsstängning ovanför årsmedelvärdet som just nu ligger runt 1600. Vi räknar alltså inte med något rally framöver även om senaste dagarna gått väldigt bra.

Kommande vecka har i genomsnitt bjudit på en dryg procent uppgång de senaste 18 åren, men därefter har index varit fallande. Kommande månad tex med -1,16% nedång, och kommande kvartal -2,46% i genomsnitt. En annan intressant notering är att endast 33% av de föregående 18 åren har varit stigande kommande kvartal. Det är alltså 66% sannolikhet att börsen kommer stå lägre om 3 månader än idag.

I volymprofilen ser vi tydligt hör det breda stödområdet runt 1490 höll emot senaste testet för ett par veckor sedan. Kursen närmar sig nu raskt "magneten" vid 1585 och sannolikt därefter motståndet vid 1595-1600. Här räknar vi med att få ett avgörande på kort sikt.
 
Nyheter