Efterbörsen 

83 dagars statistiskt nedgång
Vi har nu passerat den genomsnittliga toppen på vårkanten enligt vår årscykelanalys, baserad på de 18 föregående årens utveckling. Vi räknar nu med svag börs över sommaren. Vår statistiska vändpunkt ligger 83 börsdagar fram i tiden, dvs runt månadsskiftet augusti/september där vi räknar med någon form av bottenformation.
En titt i Kalkylforskaren och Predictive Average visar på följande (OMXS30):
  • Kommande månad har i genomsnitt bjudit på -1,5%
  • Kommande kvartal har i genomsnitt bjudit på -2,7%
  • Kommande sex månader i genomsnitt -3,4%
Själva bottennoteringen ligger alltså någonstans mellan kvartal och sex månader, med en ännu lägre dipp som vanligtvis utgör ett bra köptillfälle att komma in i marknaden. Vi befinner oss som bekant i bear-market enligt vår analys så vi kommer ändå vara lite försiktiga och iaktta utvecklingen när vi närmar oss tidpunkten. Ingen vet var index befinner sig om 4 månader, det enda vi kan göra är att titta vad den historiska statistiken säger oss, och det pekar just nu nedåt. 
Volatiliteten har avtagit något senaste två veckorna (vi skrev om det i förra Efterbörsen) som också syns i diagrammets nedre del där V.A.P-indikatorn (längst ned) börjat stiga. Fältet ovanför visar dag-till-dag-volatiliteten. Det är sannolikt ingen varaktig stabilisering av marknaden - det är helt enkelt för kort tid att dra några viktigare slutsatser - men om V.A.P skulle fortsätta stiga påtagligt kan vi få anledning att omvärdera vårt bear-scenario. De viktigast två parametrarna är på vilken kursnivå månadsstängningarna sker (över eller under årsmedelvärdet) samt nivån hos V.A.P-indikatorn. Över 80 = Bullish

Volymprofilen till höger i diagrammet visar några tydliga nivåer som är intressanta. Den mest påtagliga senaste veckan är motståndet runt 1595-1600 som snabbt gjorde sig påmint i tisdags. Vi skickade ett tweet kl 13:38 och några minuter senare började OMXS30 falla för att stänga nära dagslägsta. Nästan kusligt. Uppdateringar i veckan
Autotrader har fått ett par uppdateringar under senaste veckan. Programversion 3.1.0.5 ligger nu ute för de som vill prova bl a följande:
  • Tidsstämplar för nyheter fungerar igen efter att vi använder systemklockan som backup ifall APIets tidstämplar inte kommer med i flödet
  • Möjlighet att öppna Full Editor även på script i Kalkylforskaren - förenklar och snabbar upp arbetet med kalkyler dramatiskt eftersom man kan redigera scripten och köra kalkylen direkt från arbetsytan
  • Förbättrade sifferfält i statusfältet för kursstapelinformation (High, Low, Open osv)
  • Ny knapp i scripteditorn som listar alla snabbkommandon som finns
  • Högerklick-alternativ i avslutsticker i Orderdialog som visar utförlig information om transaktioner

 
Nyheter