Efterbörsen 

Börsen visar styrka 
Senaste veckan har vi fått ett styrkebesked från Stockholmsbörsen som nu parkerat sig ovanför vår avgörande motståndsnivå vid årsmedelvärdet. Men, det är för tidigt att ropa hej - det är månadsstängningskursen som räknas i vår analys. Om maj stänger ovanför årsmedelvärdet tolkar vi marknaden åter som "bullish". 

Fler tecken finns, volatiliteten har avtagit stadigt sedan Crescendos köpsignal den 3:e april vid 1510-nivån. Denna berodde på just volatiliteten som "peakade", dvs vår kortsiktiga volatilitetsindikator (röd kurva i diagrammet nedan) korsade den långsiktiga motsvarigheten (grön). Denna differentialmätning har visat sig effektiv historiskt för att hitta extremlägen som väldigt ofta inneburit slutet på en nedgångsperiod. Det är möjligt att vi får se samma utveckling den här gången. Hittills har Long-signalen gått lysande bra. Crescendo är annars benägen att gå ur marknaden så här års eftersom årsmönstret framöver är svagt, med endast 44% stigande år i alla tidsperspektiv upp till ett kvartal framöver. Genomsnittstappet kommande 3 månader är -2,3% ungefär. 

I diagrammet nedan har vi markerat ut några intressanta kursnivåer i volymprofilen också, bla väntar ett motstånd vid 1635 för OMXS30. På nedsidan finns gott om stödnivåer i händelse av en rekyl. Index är kortsiktigt överköpt nu och vi räknar inte med att få se speciellt mycket högre nivåer närmaste veckan även om det aldrig kan uteslutas. Sannolikheten är högre att ett nytt försök att bryta upp genom 1635 görs något senare.Hur funkar utdelning ihop med index-minifutures?
Frågor om finansieringskostnader och effekter i utdelningstider gällande minifutures
Senaste tiden har vi fått fler frågor om kostnaderna i samband med handel av minifutures, speciellt för short-produkter i utdelningstider. Vi passar på att belysa det lite extra:

För indexprodukter som tex minifutures justeras alltså finansieringsnivån EJ med utdelningar eftersom den underliggande tillgången för dessa minifutures är indexterminen som redan i sig prissätts med hänsyn till utdelningar. Det syns tydligt i diagrammet nedan där terminen visas som grön kurva och index som blå kurva.

Vi ser hur terminen knappt rör sig när utdelningsperioden börjar. Diffen mellan index och termin utjämnas därmed gradvis i takt med att utdelningarna skiljts av och i dagsläget är termin och index i princip tillbaka på samma nivå. Det här förklarar varför tex en Minishrt inte stiger lika mycket som index faller just i början av utdelningsperioden, och samtidigt varför en Minilong stigit mer än index stigit samma period. För en minilong får vi alltså indirekt nytta av utdelningarna. Vi passar också på att tipsa om väldigt bra dokumentation på Nordnets webbplats som i detalj beskriver finansieringsnivåerna för Long- resp Short-produkter och varför en Short-produkt i princip alltid är dyrare över tid än motsvarande Long. Läs mer om minifutures på Nordnets webbsida >
 
Nyheter