Efterbörsen

Fallande volla ger stöd åt uppgång
Återigen faller volatiliteten på Stockholmsbörsen. Vi hade en tillfällig topp hos vollan i början av april, men därefter lugnare marknad igen. Sambandet mellan fallande volatilitet och ökande kurser är mycket starkt, vi ser det hela tiden hos i princip alla index, så även OMXS30. I skrivande stund ser det ut som att motstånden stod emot första attacken och index har fallit de två senaste börsdagarna för att stänga veckan under motståndet. Men vi räknar med nya försök att bryta motståndet inom kort tack vare den fallande volatiliteten.

Den här veckan tänkte vi jämföra några olika index. Under veckan nådde OMXS30 den motståndslinje vi skrev om förra helgen.

Överst till vänster nedan ser vi OMXS30. Till höger ligger tyska DAX30 och den uppenbara skillnaden är att de båda indexen som oftast korrelerar ganska bra har gått i motsatt riktning senaste tiden. Volatilitetn hos DAX har inte heller sjunkit alls lika mycket som för OMXS30, vilket förklarar svagheten hos DAX (som dessutom åter stängde under årsmedelvärdet). Flera motstånd väntar också strax ovanför nuvarande kursnivå i volymprofilen, vilket gör att vi bedömer det som svårt för DAX att ta sig iväg uppåt på kort sikt. I princip ligger DAX i Bear-market i och med att augusti stängde under årsmedelvärdet.

Nederst till vänster hittar vi SP500 som uppvisar ett riktigt skolboksexempel på bull-marknad. Månadsstängningarna ligger stadigt över årsmedelvärdet och senaste tiden har även volatiliteten avtagit vilket styrker vår prognos om fortsatt uppgång. Finessen med just volatilitetsindikatorn V.A.P är att man oftast kan se att något oroligt är på väg att hända i marknaden innan kursen vänder nedåt.

Till höger om SP500 har vi lagt upp ett chart för FTSE som påminner mer om DAX just nu med en månadsstängning under årsmedelvärdet samt tom svagt ökande volatilitet. Det bådar inte gott i det korta perspektivet. V.A.P-indikatorn är fallande och klart under 80 vilket alltid ska tolkas som en varningsflagga. Om dessutom kursen är under årsmedel är det ett tydligt "Se men inte röra".


 
Nyheter