Efterbörsen

Valspecial
Hur ska man agera innan valet? Köra som vanligt eller stänga av tillfälligt?

Vi släpper veckans Efterbörs innan stängning idag fredag för att hinna förklara hur vi resonerar innan börsen stänger. Svaret på frågan är att vi inte får rekommendera något. 
Däremot kan man resonera enligt följande:

Generellt kör många som handlar med robotar med alldeles för hög hävstång. Vårt huvudbudskap är att diversifiering ger högre riskjusterad avkastning eftersom prestanda jämnas ut mellan olika robotar. Några ligger Long samtidigt som andra ligger Short. Nettopositionen blir generellt mindre.

Vi brukar ha som tumregel att "Sover man gott om natten är hävstången rätt". Om man ständigt bekymrar sig om hur börsen ska gå nästa dag ligger man sannolikt för tungt investerad. Av samma anledning ska man inte behöva bekymra sig om valet på söndag. Har man inte för hög exponering bör det inte få någon avgörande påverkan på portföljen. Visst kommer det bli en stökig period efter valet i samband med regeringsbildning osv, vilket kan få börsen att svänga åt båda hållen, men den risken har man alltid ändå - det kan komma nyheter och statistik när som helst som får samma "impact". 


En titt på vår tekniska analys
Det råder just nu en ovanligt dålig korrelation mellan OMXS30 och DAX. Mycket beror på den svaga utvecklingen för den svenska kronan som får "bäng" av krisnivå på styrräntan samtidigt som vi har högkonjunktur. Det är en ganska märklig situation i sig, och som först nu börjar göra större avtryck i SEK-kursen mot Euron. DAX å andra sidan utvecklas oroväckande svagt och befinner sig klart under årsmedelvärdet under förhöjd volatilitet. Det är en tydlig Bear-signal. Vi ser tydligt skillnaden i diagrammen nedan. OMXS30 (dopat av den svaga kronan) till vänster visar ett skolboksexempel på Bull-beteende - månadsstängning över årsmedel samt låg eller fallande volatilitet.
DAX till höger sviktar betänkligt. Notera den tydliga skillnaden i volatilitet under den stigande perioden fram till juni kontra den mer oroliga utvecklingen senaste månaderna. Vår slutsats blir att vad som helst som påverkar kronkursen kommer få större betydelse för OMXS30 än valresultatet i sig. ROC and Roll Investor på måndag
Som ett led i "diversifieringståget" släpper vi ROC and Roll-strategin på måndag. Då får alla Autotrader Bas-användare ännu ett verktyg att öka sin riskjusterade avkastning. Trevlig helg!

 
Nyheter