Efterbörsen

Fortsatt höga V.A.P-poäng ger förtroende
Den gångna veckans nya försök att forcera den fallande motståndslinjen från 2015 som nu befinner sig runt 1670 (OMXS30) misslyckades. Tre försök har nu gjorts inom senaste månaden. I skrivande stund ser kursen ut att kunna fångas upp av stödnivån i volymprofilen runt 1650. Om detta brister finns nya stöd vid 1610 samt 1595. Den låga volatiliteten talar för att nya försök att bryta motståndet kommer göras inom kort. Vi har dessutom säsongsmönstret på den positiva sidan även om den starkaste delen av börsåret kommer lite senare. Oktober har som bekant varit den i särklass mest drabbade månaden när det gäller rejält drastiska nedgångar på minst 5% under en enskild börsdag. 


Nedan ser vi en sammanställning som vi skrev om i Efterbörsen i oktober 2016. Det framgår tydligt att den övervägande delen av dagar med minst 5% nedgång har inträffat i just oktober de senaste åren. Varför kan vi bara spekulera i. Det som inte framgår är att vid dessa tillfällen har kursen också återhämtats relativt snabbt. Generellt har det varit väldigt bra köplägen på kort sikt. En längre tids börsnedgång är något helt annat och har i praktiken alltid föregåtts av ökad volatilitet. Det är denna vi letar efter, och innan vi kan konstatera en fallande V.A.P-poäng hos ett flertal index ser vi ingen omedelbar fara för att trenden vänder nedåt. I sociala media ser vi nu ett allt större antal "olyckskorpar" som skriver om snar börsnedgång. Visst kan man aldrig utesluta ett sådant scenario, men vår analys signalerar tydligt fortsatt uppgång i närtid. 


En intressant aspekt i det stora sammanhanget är för övrigt styrräntenivåerna och vad som händer när börsen väl börjar gå ner. Riksbanken har gladeligen kört med krisräntenivåer genom hela högkonjunkturen och har ännu inte börjat höja nivån. De flesta bedömare anser att vi närmar oss slutet på högkonjunkturen. Under normala omständigheter borde vi då ha en betydligt högre styrräntenivå. Det är svårt att inte fundera på vad Riksbanken kommer att ta till när överhettningen avtar och ekonomin behöver stimulans. Kommer Riksbanken ens hinna höja räntan innan det är dags att sänka den ännu mer?


 
Nyheter