Efterbörsen

Högre risk på börsen
Det översålda läget som uppstått för OMXS30 senaste två veckorna visade inte mycket tendens att svänga tillbaka under senaste veckan. Det kommer med största sannolikhet en rekyl, men den kan mycket väl visa sig vara svag och kortvarig. Samtidigt finns stora likheter med situationen i oktober 2014 då index gjorde en liknande snabb dykning nedåt, en bra bit under årsmedel, för att lika snabbt vända upp igen och stänga månaden tydligt över årsmedel.  Mest intressant är att det skedde vid i princip samma tid på året. Även volatiliteten såg liknande ut den gången, från ett lågvolatilt marknadsklimat kom nedgången som en blixt från klar himmel. Den snabba återhämtningen bevisade att det var falskt larm den gången, och vi får snart reda på om det blir likadant i år. I grund och botten har vi ännu inte sett de typiska tecknen som brukar visa sig innan en mer långvarig nedgångsfas. I bilden nedan ser vi de båda dipparna. Vi har markerat de intressanta likheterna i storlek på rekyl samt volatilitetens utseende.


En närmare titt på nuläget med volymprofilen utritad visar att även här hittar vi en tänkbar vändpunkt runt 1500. Kursen har vänt här tidigare under mycket låg omsättning. Det är en tydlig reject som återfinns på nivån runt 1500. Å andra sidan kan det gå mycket snabbt nedåt om det stödet inte skulle visa sig hålla. Vi kan också se att ökningen hos volatiliteten fortfarande är mycket liten. Det är endast en tendens än så länge, och vanligtvis ser vi en större ökning i dag-dag-vollan innan ett mer varaktigt trendbrott hos kursutvecklingen. Längst ned i diagrammet nedan ser vi en procentuell sannolikhetskurva baserad på månadscykelns utseende i genomsnitt de senaste 4 åren. Kurvan visar sannolikheten att kursen noteras högre 10 dagar senare. Just nu har vi alltså en ganska slumpmässig chans, runt 55%. Men de bästa dagarna i månaden når vi över 70% sannolikhet att kunna notera högre kurs 10 dagar senare. Just nu ligger det datumet runt den 6:e varje månad. Sämsta dagen är runt 21:a, så vi kan konstatera att månadscykeln har gjort sitt för oktober och risken för ytterligare fall är inte helt obetydlig.
Informationswebinar inför NAS Pro i november
För de som är intresserade av NAS Pro-utbildningen i november kör vi ett nytt informationswebinar torsdagen den 25:e oktober kl 18:00 - 18:45. 
Nyheter