Efterbörsen

Stödnivå höll emot
Vi skrev förra helgen om stödnivån runt 1485-95 i volymprofilen för OMXS30. Stödnivån klarade att hålla emot och vända nedgången till uppgång i veckan. Samtidigt har vi nu fått en månadsstängning under årsmedelvärdet vilket är en negativ signal. Vi avvaktar utvecklingen tills nästa månadsstängning innan vi drar några drastiska slutsatser. Crescendo-strategin tittar tex på dubbla månadsstängningar under årsmedel för att generera blankningssignal. Det som talar emot en större nedgång i det här läget är förutom tiden på året den endast marginellt ökade dag-till-dag-volatiliteten. V.A.P-indikatorn har visserligen fallit, men är en bra bit över 20 som är vår "akuta" gräns för säljsignal.

I diagrammet nedan ser vi tydligt hur den låga omsättningen runt 1495 de senaste 4 åren agerat stöd och lyckats vända kursen flera gånger tidigare senaste året. Nästa motstånd i volymprofilen på uppsidan väntar runt 1595 där vi också hittar årsmedelvärdet strax under. Vi vill alltså få en månadsstängning över 1590 för november för att kunna blåsa faran över. Om det inte sker har vi åter en Bear-market enligt vår analys.

Volatiliteten och V.A.P-indikatorn syns längre ned i diagrammet. Vi ser hur volatiliteten ökat något men inte alls dramatiskt. Det är ändå tillräckligt för att V.A.P-poängen ska falla och ligger nu under 60 för OMXS30. Över 80 är Bullish, under 20 är Bearish och värden mellan dessa är "trading-klimat" med siktet inställt på kortare tidshorisont i positionerna.


Månadscykeln är intressant även nu, speciellt sedan vi byggt en ny indikator som är adaptiv och själv hittar cykeln även om den förändras över tid. Nederst i diagrammet ovan ser vi den procentuella sannolikheten för högre kurs 10 dagar senare. Rytmen i marknaden är tydlig och de bästa dagarna i månaden når runt 70% sannolikhet. Det är fullt tillräckligt att handla. Vi närmar oss den optimala tiden i månaden och just nu infaller det runt den 6:e för OMXS30.

Vi har också laddat upp en ny kalkyl till Kalkylforskaren som kan hämtas via Hjälp > Uppdatera standardkalkyler. Kryssa för Cycle Month och stäng dialogen så finns kalkylen tillgänglig i Kalkylforskaren. Välj instrumentlistor som den ska köras på och vips går det snabbt att sortera fram tex aktierna som just nu visar högst sannolikhet för uppgång i något av de tre tidsperspektiven 5, 10 eller 15 börsdagar framöver. Nedan ser vi en screenshot på hur det kan se ut. Om man vill köpa på 10 börsdagars horisont enligt bilden nedan infaller bästa köpdag runt den 6:e även för ATCO, med en statistisk kurstopp runt 21:a i månaden, baserat på senaste 4 årens kursdata. 
 


 
Nyheter