Efterbörsen

Långsiktig stödnivå räddningen?
En av våra Autotrader-användare påminde oss i veckan om en långsiktig stödnivå vi skrev om för drygt 2 år sedan. Det var en intressant linje eftersom den sträcker sig ända tillbaka till 2008 och finanskrisens svartaste dagar, och sammanbinder bottnarna sedan dess. OMXS30 har under veckan varit nere på linjen och testat stödet. Det är ännu för tidigt att säga att den håller, men vi kan ändå se en viss tendens till ljusning eftersom fredagen stängde upp och ovanför linjen.
Andra saker ser mer negativa ut, bland annat den kraftiga motståndsnivån i volymprofilen runt 1490-95 som vi skrivit om senaste veckorna. Dessutom har månadscykeln sin negativa period kommande två veckor. 

Ett brott nedåt genom den långa stödlinjen skulle möjligen kunna utlösa en större daglig volatilitet. Det är vad som historiskt har kännetecknat mer kraftiga nedgångar på börsen, och syns tydligt i det vänstra diagrammet nedan. I det högra diagrammet ser vi månadscykelns sannolikhetskurva baserat på de fyra senaste årens utfall. Kurvan visar den procentuella andelen av affärer som slutat med högre kurs 10 dagar senare än innevarande dag. Kurvans tydligt rytmiska utseende bevisar att cykeln existerar samt den relativt stora spännvidden i procentskalan visar amplituden på sannolikheten. De bästa dagarna innebär runt 70% sannolikhet för högre kurs 10 dagar senare, medan de starkast negativa dagarna ligger på nedåt 35%. Det är alltså ett utmärkt sätt att leta blankningstillfällen med samma metod. Vill man studera fenomenet hos aktier går det fint att använda kalkylerna Cycle Month i Kalkylforskaren. Där räknas även optimal hålltid för positionerna ut. 10 dagar i exemplet nedan är alltså bara ett exempel, den optimala tidshorisonten varierar också över tid. YouTube-klipp som visar Cycle Month-kalkylerna >
 
Högra diagrammet visar också volymprofilens stöd- och motståndsnivåer. Det är mycket tydligt att nivåerna strax under 1500 och runt 1600 har inneburit svårigheter för köpare och säljare att komma överens, och förhållandevis få affärer har gjorts runt dessa nivåer. Kursen tenderar att "dras" mot någon av de närliggande högt omsatta nivåerna precis som en magnet. Volymprofilen i diagrammet nedan är beräknad på de senaste fyra årens intradaydata.

 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....