Efterbörsen

Tillbaka efter jul och nyår
Det blev en turbulent jul- och nyårshelg för börsen! Det traditionella tomterally lyste med sin frånvaro och vi bjöds istället på en alltmer volatil börs. Den höga relativt sett höga volatiliteten vi ser nu sänker effektivt V.A.P-poängen för OMXS30 som passerat 20-gränsen med råge och därmed indikerar mer långsiktig nedgång. Fördelen är att vi samtidigt får en betydligt mer aktivt trading-orienterad börs. Det skapar förutsättningar för daytrading-strategier att plocka vinster medan mer långsiktiga swing-robotar sannolikt presterar sämre. Om volatiliteten fortsätter öka kan vi också få en extremsituation vad gäller V.A.P som ju mäter det relativa avståndet mellan två tidshorisonter i volatilitet. Det kan innebära en kortsiktig och mer spekulativ köpsignal. Vi är inte där ännu men banden ligger ganska tätt i diagrammet nedan och det behövs inte speciellt mycket för att det röda bandet ska hamna på undersidan av det gröna. 

Trendmässigt har även årsmedelvärdet börjat falla sedan några månader. Det är aldrig någon bra signal för sannolik uppgång. Vi ser marknaden som starkt negativ tills den dagen då vi får en månadsstängning över årsmedelvärdet igen, samt att volatiliteten börjar avta. Ingen vet i dagsläget om det ligger några månader bort i tiden eller kanske flera år. 


Vi ser också några stöd- och motståndsnivåer i volymprofilen som kan vara intressanta att hålla under uppsikt. Veckan stängde nära en mindre motståndsnivå runt 1470 och med tanke på det kortsiktigt överköpta läget är chansen/risken ganska stor att vi får någon form av nedåtrekyl kommande vecka. Den behöver inte bli så stor, men man ska inte underskatta volatiliteten i nuläget. Stöd finns vid 1400 och strax under. Årscykeln säger svagt uppåt kommande 2 månader ungefär, men vi bedömer att det kompenseras av det mer negativa börsklimatet just nu och att chansen för högre kurser i slutet av mars är låga. Någon gång i slutet av april brukar börsen toppa ut, och om det negativa klimatet består kan vi få se en större och mer dramatisk nedgång under sommaren. Långt fram i tiden helt klart, men ändå värt att hålla i bakhuvudet.

NAS Access
Inom kort lanserar vi Nordic Autotrading Society Access som är ett stort och ständigt växande bibiliotek av trading-strategier samt med öppna och månatliga poddavsnitt där vi går igenom strategier, marknadssituationer och annan användbar info - tex om instrument och best practice för drift av strategiportföljer för maximal riskspridning. 
Stay tuned!
 
Nyheter