Efterbörsen

Håll utkik efter fallande volatilitet
Vi befinner oss i ett mer volatilt klimat än vanligt, och det brukar som bekant medföra fallande kurser i stort men med stora dagliga svängningar. Senaste veckan är inget undantag även om det redan nu finns de som menar att det här kan vara en vändning uppåt. Vi tror inte det och nedan förklarar vi varför. I det korta perspektivet har OMXS30 stigit kraftigt senaste dagarna, men vi bedömer att det bara är en följd av den höga volatiliteten, ett sk "suckers rally". Med samma volatilitet i åtanke borde vi därmed också kunna räkna med relativt kraftiga nedrekyler när som helst. En närmare titt i diagrammet nedan visar hur kursen nu nått den första motståndsnivån vi skrev om i förra veckans Efterbörs. Det återstår att se om vi får en vändning redan här eller om kursen kommer fortsätta söka sig uppåt mot volymprofilens högre omsatta område. I princip väntar inga större motstånd förrän runt 1595. På nedsidan ser vi 1470 och 1435 som tänkbara stödnivåer (ej utritade i diagrammet).

Årscykeln påbörjar sin mest positiva fas
Under bear market-perioder stämmer genomsnittliga tidsbundna effekter sämre än i bull market. Rädsla tar över agerandet mer istället, men det kan ändå vara intressant att notera kommande 6-månadersperiod ritat som violett kurva i diagrammet nedan. Det är alltså genomsnittliga utvecklingen kommande halvår baserat på de senaste 18 årens utveckling. Vi befinner oss vid den lodräta markeringen. Ungefär halvvägs in i violetta kurvan toppar index ut, vilket betyder i slutet av april. Genomsnittsökningen kommande 3 månader är knappt +3%. Det är närmast av akademiskt intresse eftersom den högre volatiliteten just nu gör att vi lätt kan se rörelser på 3% både upp och ned vilken dag som helst, ofta inom en och samma vecka. Skulle volatiliteten ändå avta blir årscykeln mer intressant igen.


Varför tror vi inte att vändningen är här redan?
Vi zoomar ut tidshorisonten några år och tittar på OMXS30-utvecklingen from strax innan finanskrisen för ett decennium sedan. Vi har markerat ut stigande respektive fallande volatilitet. Notera hur en orolig börs i form av högre volatilitet i princip alltid innebär fallande kurser. Det mest intressanta i nuläget är att leta efter vändning uppåt, och vi ser tydligt hur de blåmarkerade fallande volatilitetsfaserna inträffar strax innan kursen börjar vända upp på allvar. Någon sådan utveckling har vi inte ens kommit i närheten av ännu i skrivande stund. Vi tror inte att volatiliteten har toppat ut ännu, än mindre att den börjar falla. Fokus blir alltså att konstatera en topp i volatilitet innan vi börjar fundera på en ny bull market.


Nordic Autotrading Society Access
Inom kort lanserar vi vårt nya koncept inom NAS med ett bibliotek av statistiska edgar, nanorobotar och kompletta handelsstrategier. Tanken är att köra ett flertal robotar i en portfölj för att öka den riskjusterade avkastningen genom diversiering. Vi använder olika tidsperspektiv, allt från ren day trading till längre swing-strategier samt olika underliggande tillgångar. Ett 15-tal robotar är klara i dagsläget och fler tillkommer löpande. En öppen månatlig podd kommer också - vi går igenom edgar, marknadssituationer samt statistiska fenomen osv. 

Stay tuned!

 
Nyheter