Efterbörsen

Utbrott eller nedrekyl?
Förra veckan skrev vi om den positiva delen av årscykeln som nu tagit sin början. Vi har en genomsnittlig utveckling kommande 2-3 veckor som är ganska neutral, men därefter har kursen oftast börjat stiga mer brant fram till slutet av april. Det som gör att det här året skiljer sig mot majoriteten är att kursen hos OMXS30 ligger under årsmedelvärdet sedan flera månader. Det är ca 70 punkter upp till årsmedelvärdet just nu så inte helt omöjligt att kursen lyckas ta sig upp dit och kanske tom förbi, men vi bedömer att sannolikheten för en vändning nedåt forfarande är högre. Vi baserar det på volatilitetsindikatorn nedanför kursgrafen. På kort sikt har volatiliteten faktiskt gått ner en aning, men trenden senaste månaderna är att den ökar. 

På kortare sikt är motståndsnivåerna i volymprofilen intressanta. Fredagen stängde ganska nära den nivå vi hade förra fredagen, precis mitt i ett lågvolymområde som är markerat i diagrammet. Här kan vi sannolikt få en "reject" med ny nedgång som följd, men om motstånden forceras väntar nästa motstånd vid ca 1560-1570, dvs strax under årsmedelvärdet (ej utritat i diagrammet). Når vi den nivån kan vi få en mycket intressant utveckling, men vi är som sagt inte där ännu. 
Premiär för NAS Access
Det är äntligen dags att lansera Nordic Autotrading Society Access - en klubb för alla som vill få tillgång till ett ständigt växande urval av de handelsstrategier och villkor som utvecklas inom NAS. En av de viktigaste anledningarna till att vi arbetar med så många olika systematiska edgar är att diversifiering är nyckeln till konsekvent bra handelsresultat över tid. 

Av samma anledning bygger de olika NAS Access-strategierna på olika typer av analys, olika tidshorisonter samt olika underliggande tillgångar. Det gör att vi har större chanser att nå en robust avkastning över tid oavsett börsens generella utveckling. 

 
Nyheter