Efterbörsen

OMXS30 nära att bryta upp genom motstånd
Februari är över och vi kan konstatera att vi fick en månadsstängning på ovansidan av årsmedelvärdet. Det betyder i vår analys att bear-trenden kan sägas vara över. Samtidigt minskar volatiliteten och bekräftar därmed signalen. V.A.P har nått upp till ca 60 vilket är ett rejält kliv från de nivåer vi sett senaste veckorna. Vi har fortfarande ingen köpsignal baserat på V.A.P utan behåller siktet inställt på korta tidshorisonter för tradingen. 
En titt på volymprofilen ger anledning till försiktighet. Under veckan gjordes ett tappert försök att forcera motståndet vid 1595-1600. Det slutade med en tydlig "reject" - dvs kursen pressades tillbaka nedåt av lågvolymområdet i profilen där köpare och säljare haft uppenbart svårt att komma överens baserat på senaste fyra årens historik. Det kan mycket väl visa sig vara tillfälligt, men tills vi ser en varaktig etablering av handeln ovanför 1600-nivån tolkar vi utvecklingen som osäkert.

Säsongsmönstret är inne i den positiva fasen av året, och OMXS30 brukar toppa ur i slutet av april. Vi räknar alltså med att kurserna kan fortsätta uppåt åtminstone fram till dess. Därefter har utveckling historiskt varit mer osäker.Tidsbundna effekter
Säsongsmönstret eller årscykeln som vi ofta nämner i analyserna är något vi får många frågor om. Utgångsläget för oss var att ta reda på den genomsnittliga utvecklingen över året. Det gjordes genom att lägga senaste årskurvorna ovanpå varandra och ta fram genomsnittskurvan. Ett exempel på det syns nedan. Alla färgade kurvor representerar ett års utveckling medan den svarta visar genomsnittet. Notera hur rytmisk och relativt konstant svängningen är över tid. Vi kan enkelt se att toppar och bottnar tenderar att hamna ungefär vid samma tid på året (de lodräta markeringarna i kursdiagrammet representerar årsskiften).För att visa den statistiska genomslagskraften kan vi göra en enkel simulering där vi köper index 1:a oktober varje år (runt botten av genomsnittskurvan) samt säljer 1:a maj. Vi har alltså ingen position över sommarmånaderna.

Utfall:
Antal affärer: 25 (tidsperiod 1993 - 2018)
Vinstaffärer: 21 (genomsnittsvinst +14,74% per affär)
Förlustaffärer: 4 (genomsnittsförlust -8,59% per affär)
Sammantaget: +1267% inkl återinvestering (exkl utdelningar)
OMXS30 egen avkastning:  +728% (exkl utdelningar)

Vi gör ett differentialtest för att bekräfta (handlar tvärtom - köper i maj och säljer i oktober):
Antal affärer: 25 (tidsperiod 1993 - 2018)
Vinstaffärer: 15 (genomsnittsvinst +10,65% per affär)
Förlustaffärer: 10 (genomsnittsförlust -18,00% per affär)
Sammantaget: -51,7% inkl återinvestering (exkl utdelningar)

Det blir alltså en fantastiskt stor skillnad i utfallet, i den övre halvan av bilden nedan ser vi första simuleringen med köp i oktober och sälj i maj. Vi får en jämn och fin avkastning över tid och tenderar att missa de större nedgångsperioderna på börsen. Visst är det ganska få antal år trots allt, men det ger ändå en viss uppfattning om säsongsmönstret. I den nedre halvan ser vi utfallet om vi handlar tvärtom - köper i maj och säljer i oktober. Här får vi ett dramatiskt tapp - framför allt perioden efter IT-boomen år 2000. Portföljen har tappat över 50% av sitt värde sedan 1993 om vi handlat på detta sätt. Vi kan med andra ord säga att det mesta av avkastningen ligger samlad under månaderna okt - apr. Övriga månader har historiskt inneburit en högre risk.

 
Nyheter