Efterbörsen

Rekyl innan nytt försök uppåt
Veckan bjöd på den första riktiga nedrekylen sedan årsskiftet efter att OMXS30 gjort ett par försök att bryta det tekniska motståndet vid 1595 som syns tydligt i volymprofilen längst till höger i diagrammet nedan. Det är ingen större nedgång så här långt, endast blygsamma -2,5% ungefär, men inget säger att det inte kan fortsätta nedåt nästa vecka. Sannolikheten är inte så hög, snarare tvärtom (som vi går igen lite längre ned). OMXS30-kursen befinner sig just nu i ett intressant område där vi dels har det tekniska motståndet i volymprofilen, men också stödnivå i form av årsmedelvärdet som vi tittade på förra veckan. Fredagen stängde precis i nivå med stödnivån efter att ha varit under större delen av dagen. Om stödet brister under kommande vecka väntar flera andra stödnivåer en bit ned som kan fånga upp kursen. Vi ser rekylen som mer hälsosam än farlig så här långt, och närmast en förutsättning för att indexet ska kunna samla kraft och bryta upp genom 1600-nivån med besked.


Tidsbundna effekter - månadscykeln
I diagrammet ovan ser vi också dag-till-dag-volatiliteten som vi brukar använda för analys, V.A.P-indikatorn (som stiger och raskt närmar sig köpgränsen 80). 
De flesta tillgångar tenderar att svänga upp och ned månadsvis, datumen varierar med tid och tillgång, men det är enkelt att påvisa vilket mönster som finns. Svängningen är välkänd i finanskretsar och har tidvis varit väldigt lönsam för att under andra perioder mer eller mindre ha dödförklarats. Vi har analyserat hur det egentligen ser ut och kommit fram till att månadscykeln existerar i högsta grad, men att datumen ändras över tid. Hade månadscykeln inte existerat skulle den blå kurvan i diagrammet inte ha svängt så rytmiskt utan haft ett mer slumpartat utseende. Styrkan i cykeln får vi en indikation på genom att studera hur många procent kurvan når som högst resp som lägst. 

Längst ned hittar vi sannolikhetskurvan från månadscykeln, inställd på att visa den procentuella sannolikheten för högre kurs 6 börsdagar senare. Hur kan vi då gissa det? 
Svaret är att det inte är någon gissning utan en mätning baserad på de senaste fyra årens utfall från datumet i månaden. Indikatorn testar helt enkelt varje datum i månaden och undersöker om kursen stod högre eller lägre 6 börsdagar senare. Antalet vinstdagar summeras och vi får då en procentuell andel dagar som stängde högre än "dagens" datum.  Exempel:

Vi testar hur många gånger den 8:e i månaden inneburit att kursen stod högre 6 börsdagar senare (mätperiod 4 år bakåt). Det är enkelt gjort i Kalkylforskaren i Autotrader med kalkylen Cycle Month), som räknade ut att 58,3% av tillfällena visade högre kurs 6 börsdagar senare. En titt i diagrammet ovan visar att den blå kurvan når över 65% sannolikhet för högre kurs under de bästa dagarna i månaden, och det är dessa datum vi har bäst chans att göra en bra affär enligt statistiken. Kalkylen kan också räkna ut bästa datumet, dvs där chansen varit som högst de senaste fyra åren. Vi får också bästa antal dagar att hålla positionen innan kursen toppat ut. Då ser siffrorna just nu ut så här:

Optimalt köpdatum OMXS30 baserat på senaste fyra årens utfall: 12:e
Optimal tidshorisont att hålla positionen: 6 dagar 

Siffrorna ovan indikerar alltså att tisdag kommande vecka (12:e mars) är en optimal dag att gå in i position, och att sälja den ungefär en vecka senare. Chansen för vinst ligger då kring 65%.
Månadssvängningen har inte varit konstant genom åren utan har tenderat att flytta på sig och hamnat allt tidigare i månaden. En titt 10 år bakåt ger andra datum, men det fina är att sannolikhetskurvan snabbt ger en indikation på var i cykeln vi befinner oss, och Kalkylforskaren kan snabbt jämföra olika tillgångar med varandra för att hitta de som har bäst chanser just för dagen osv. Bilden nedan visar två aktier där den översta saknar någon tydlig månadssvängning. Den undre har däremot en väldigt rytmisk och jämn cykel som utan vidare skulle gå bra att handla på. Den blå kurvan är inställd att visa sannolikheten för högre kurs 10 börsdagar senare. 

 
Nyheter