Efterbörsen

Motståndsnivå utmanas på nytt
OMXs30 visar ny styrka efter den korta nedrekylen förra veckan, och motståndsnivån i volymprofilen runt 1595-1600 utmanas på nytt. Den här gången kanske kraften räcker att forcera nivån så att vi får en varaktigt etablerad handel på ovansidan vilket skulle vara en starkt bullish teknisk signal.

Samtidigt fortsätter volatiliteten att falla och V.A.P-indikatorn har nu nått över vår köpgräns 80. Vi räknar därmed att få se fortsatt uppgång närmaste tiden, åtminstone fram till slutet av april då årscykeln klingar av. Diversifiering
Något det sällan skrivs om i automathandelssammanhang är diversifiering med flera robotar. Den i särklass vanligaste frågan vi får på telefonsupporten är "Vilken robot ska jag köra?". Svaret blir alltid detsamma: "Kör så många som möjligt". Anledningen är exakt densamma varför man inte bara handlar 1 aktie i sin portfölj, dvs risken blir onödigt stor och det är omöjligt att veta vilken robot som kommer gå bäst närmaste tiden. Genom att samköra många robotar sprids riskerna över olika analysmetoder och tidshorisonter. Det fungerar tom när man använder samma underliggande tillgång. Självklart kan man öka sin diversifiering genom att också använda olika underliggande tillgångar, marknader osv. Det uppstår alltid situationer då en viss typ av analysmetoder fungerar sämre medan en annan går strålande bra. Genom att fördela det investerade kapitalet på flera strategier jämnar vi ut avkastningskurvan och den riskjusterade avkastningen ökar. En delstrategi som presterar tillfälligt sämre kommer att viktas lika mycket som en annan delstrategi som går bättre för tillfället. Det gör att avkastning tas från den som överpresterar och kommer den underpresterande strategin tillgodo. När situationen ändras har den tidigare underpresterande strategin mer kapital än den annars skulle haft, vilket kommer till nytta när den åter börjar gå bättre igen. Vi balanserar alltså robotportföljen kontinuerligt. Metoden har visat sig jämna ut avkastningen över tid, och man slipper som användare bekymra sig om vilken robot som går bäst osv.

Bilden nedan visar fyra delstrategiers separata prestanda överst medan den sammanlagda avkastningen syns längst ned när strategierna körs samtidigt. Det är samma underliggande tillgång på samtliga, men det visar ändå en mycket tydlig vinst i och med diversifieringen. Strategierna är hämtade från årets Nordic Autotrading Society-utbildning där vi tar fram en robotportfölj bestående av 20 daytrading-strategier som samkörs. 

Notera speciellt att alla fyra delstrategier visar olika karaktärer i sina avkastningskurvor. Det beror på att en viss "edge" kanske endast arbetar under vissa marknadsförhållanden, eller under ett visst börsklimat. Under perioder kanske inte en enda signal genereras från just den strategin. I en portfölj spelar det mindre roll eftersom andra edgar handlar under tiden. Användningen av multipla edgar gör det möjligt att låta varje edge endast jobba under mer ideala förutsättningar.Nettopositionering
Resonemanget ovan leder oss osökt in på begreppet nettopositionering. Hur ska man agera när man har kanske 10 robotar som handlar samma tillgång men vid helt olika tillfällen och kanske ibland i olika riktning?
Vi gör ett tankeexperiment:

Vi har 3 robotar som handlar DAX-index. En av dessa signalerar Long. Robot nr två vill också handla Long. Robot nr 3 vill däremot handla Short. 

Hur ska vi hantera det på ett skarpt konto? Handla 2 minilong och 1 minishrt? 

Det kan man naturligtvis göra, men med följden att man då har 2 öppna positioner åt olika håll som båda kostar ränta. Det blir ineffektivt. Det smarta sättet att handla är via nettopositionering. Dvs, om vi har 2 Long-positioner och 1 Shrt-position kan vi lika gärna handla 1 Long eftersom de andra två positionerna tar ut varandra. Den billigaste positionen i marknaden är den som inte finns - och därmed inte kostar ränta.
Med nettopositionering handlar vi alltså alltid minsta möjliga antal minifutures och får därmed alltid lägsta möjliga räntekostnad. Nedan ett till exempel:

 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....