Efterbörsen

Viktiga stödnivåer testas - men med utdelningar i bakhuvudet
Veckan som gick indikerade starten på de tyngre utdelningarna för säsongen. OMXS30 tyngdes därför av alla x-dagar och en titt i diagrammet visar hur viktiga stödnivåer nu testas. Men det är något av falskt larm eftersom bortåt 1 % av fallet kommer från utdelningar och vi skulle i princip kunna påstå att index egentligen står runt 1568 omräknat exkl utdelningarna, dvs på rätt sida stödnivåerna. De gröna stödnivåerna i volymprofilen visar lågt omsatta prisnivåer - områden där köpare och säljare haft svårare att komma överens vilket leder till färre affärer. Priset tenderar att spendera kortare tid vid dessa nivåer - vi får antingen ett brott genom nivån eller en "reject", dvs priset vänder och går åt andra hållet. Det är ytterst sällan priset etablerar sig varaktigt i en sådan lågvolymnivå.

Det är alltid extra trixigt att göra exakta tekniska analyser vid viktiga nivåer just i utdelningstider. Vi nöjer oss därför med att tolka situationerna indikativt och lägger ingen större vikt just nu vid stödnivåerna. Viktigare runt de här tiderna på året är i så fall det genomsnittliga säsongsmönstret och volatiliteten. 

Volatiliteten fungerar som marknadstermometer
Volatiliteten är fallande sedan några veckor. Det är något vi följer med stort intresse då det visar sig att just dag-till-dag-volatiliteten avslöjar mycket tydligt vad vi har för börshumör. Fallande volatilitet indikerar stabil marknad med positiv underton medan ökande volatilitet betyder nervositet och ofta fallande kurser. Just nu ser alltså förutsättningarna för uppgång goda ut enligt volatilitetsindikatorerna.

Tidsbundna effekter - månadscykel och säsongsmönster
Längst ned i diagrammet hittar vi sannolikhetskurvan från månadscykeln - kurvan visar den procentuella sannolikheten för högre kurs 7 dagar senare. Vi noterar att i skrivande stund har kurvan bottnat ut för månaden och börjat stiga igen. Vi kommer nå högsta sannolikhet för uppgång runt den 12:e april, och fram tills dess visar månadssvängningen på begränsad uppgångspotential.Hur har april gått historiskt?
Säsongsmönstret i sin helhet har vi analyserat vid flera tillfällen i Efterbörsen, och vi vet att index tenderar att toppa ur runt månadsskiftet april/maj. Det gäller inte bara OMXS30 utan faktiskt i princip samtliga större index över världen. Dessutom har cykeln legat mer eller mindre konstant de senaste 30 åren.
Nu när mars är avverkad är det såklart intressant att se hur april brukar gå som enskild månad. Nedan ser vi en simulering där vi köpt OMXS30 första börsdagen i april och sålt positionen första börsdagen i maj.

Simulerad period: 1994 - nu (25 år)
Antal affärer: 25 
Antal vinstaffärer: 16
Antal förlustaffärer: 9
Genomsnittlig vinst/affär: +2,40% (ej inkluderat utdelningar)
Total avkastning inkl återinvestering: +91,2%

Vi får alltså ganska intressant resultat, där april generellt har varit en bra börsmånad senaste 25 åren med en genomsnittlig kursökning på +2,4% exkl utdelningar. Om man vill handla OMXS30 och få nytta av utdelningarna finns olika sätt, men ett bekvämt alternativ är att köpa en minifuture Long med OMXS30 som underliggande tillgång. De dagar indexet faller pga utdelning i något av bolagen justeras finansieringsnivån för minifuturen motsvarande som därför drar nytta av utdelningsbeloppet. Vi ser också i simuleringen ovan att april har varit stigande betydligt fler gånger än fallande, nästan dubbelt så många. Det tyder på en hyggligt stark positiv underton. I de fall april fallit har det rört sig om relativt milda nedgångar, möjligen med undantag för april 2002 mitt i IT-kraschen då OMXS30 föll hela 9,6% mellan 1:a april till 2:a maj. 

 
Nyheter