Efterbörsen

OMXS30 nära blankningssignal
Stödnivån runt 1595-1600 som vi haft fokus på senaste veckorna ser nu ut att ha brustit definitivt. Det är en tydlig säljsignal, speciellt med tanke på tiden på året och den statistiskt svaga perioden framför oss. Under ett normalt börsår brukar sommarmånaderna inte bjuda på några stora nedgångar, men utvecklingen tenderar helt klart att vara svagt negativ från början av maj till månadsskiftet september/oktober. 
Kortsiktigt ser vi hur volymprofilens stöd- och motståndsnivåer ligger placerade för tillfället i diagrammet nedan. Vi baserar vår volymprofil på senaste 4 årens intradaydata för OMXS30. Fredagen stängde ovanför stödnivån runt 1565 vilket är positivt i ett kort perspektiv, och med tanke på det översålda läget i index är en upprekyl absolut inte omöjlig. I så fall väntar motståndsnivåer vid 1595-1600 samt 1635 som vi skrev om förra veckan.

Om även stödet vid 1565 brister finns en nivå till vid 1535 som kan vara intressant. Under den ligger inga riktigt tydliga och starka stöd i vår volymprofil, men det återkommer vi till om det blir aktuellt. 
Vi ser också fortsatt ökande dag-till-dag-volatilitet, visat som grön kurva i diagrammet nedan. Nervositeten tilltar i marknaden och det brukar ge fallande kurser.


På längre sikt blir maj månads stängningskurs intressant då årsmedelvärdet just nu ligger runt 1570. En stängning ovanför är alltid positivt, medan en stängning under årsmedel så här dags på året skulle vara en ganska starkt negativ signal. Simuleringen nedan visar det historiska utfallet när maj månad stängt under årsmedelvärdet. Det har hänt vid fem tillfällen sedan 1990 och för tre av dessa innebar fortsättningen en starkt negativ börsutveckling. Visst är det ett väldigt litet antal tillfällen, men skillnaden mellan en månadsstängning över resp under årsmedelvärdet är mycket stor:

Utfall stängning maj under årsmedelvärde sedan 1990
Simuleringen är gjord som blankningsaffärer där position tas första börsdagen i juni under förutsättning att kursen ligger under årsmedelvärdet. Stängning av positionen sker först börsdagen efter att en månad stängt över årsmedelvärdet igen.

  • 3 affärer resulterade i fortsatt negativ indexutveckling, i genomsnitt -23,5% räknat till första månadsstängning ovanför årsmedelvärdet
  • 2 affärer resulterade i positiv kursutveckling, i genomsnitt +3,68% räknat till första månadsstängning ovanför årsmedelvärdet
Med den statistik som finns visar utfallet ändå att det finns en ganska rejäl uppsida att faktiskt blanka index om maj stänger under årsmedelvärdet, samtidigt som nedsidan är begränsad för större förluster eftersom positionen stängs om en månad stänger ovanför årsmedelvärdet. Historiskt har denna enkla taktik prickat in de större nedgångarna på börsen men har bara "missat" vid två tillfällen sedan 1990, och då med små förluster. 
Vi ser fram emot stängningen för maj!


 
Nyheter