Efterbörsen

Trumpen börs - Stockholm sämst i klassen
Vi har återigen tagit oss igenom en mycket svag börsvecka - mer eller mindre styrd av Trump´s Twitterkonto. Hoten om tullar till höger och vänster sätter press på börserna världen över. Man kan ju tycka att Stockholmsbörsen borde vara mindre känslig för tullhot som avser Mexico, men så är inte fallet. Stockholmsbörsens OMXS30 har tappat mer än många andra index, även på längre sikt. För att sätta det i lite perspektiv:

En jämförelse från jan 2012 till nu:
  • SP500 har stigit ca +121%
  • Nasdaq 100 har stigit ca  +218%
  • DAX30 har stigit ca +102%
  • OBX har stigit ca +120%
OMXS30 har under samma period utvecklats +54% (exkl utd). Det är mycket svagt med tanke på att vi haft en brinnande högkonjunktur under mer eller mindre hela den tiden, och extremt svagt om vi börjar väga in valutaeffekterna. Svenska kronan har tappat mot både USD och EUR:
  • Tapp mot Euro ca -16%
  • Tapp mot USD ca -28%
vilket i princip skulle betyda att OMXS30 endast står i ca 1270 om vi väger in EURSEK-effekten under perioden, och därmed får en reell utveckling på ca +30% jämfört med DAX-index +102%.
För USD blir det ännu värre, OMXS30 "väger" i dagsläget ca 1089 jämfört med noteringen 977 årsskiftet 2011/2012, alltså mediokra +11,5% sedan dess, jämfört med hela +218% för Nasdaq100. 

Det här är naturligtvis inte bra för Stockholmsbörsen generellt eftersom effekterna av kronraset börjar bli högst påtagliga och riskerar att hålla investerare borta under lång tid. Man väljer helt enkelt andra marknader. Samtidigt kommer vi förr eller senare till ett läge där kronan börjar kännas alltför billig, men där är vi inte ännu. Låt oss bara konstatera att diversifiering är viktigt.

Teknisk analys på kortare sikt
Vi tar en titt på nuläget för OMXS30 och kan konstatera att maj månad nu stängt under årsmedelvärdet som vi spekulerade i förra veckans analys. Det historiska utfallet av det gick vi också igenom, och vi repeterar lite snabbt:

Maj månad stängning under årsmedelvärde historiskt:

6 tillfällen sedan 1990 varav 5 inneburit längre kurs fram till 1:a juli, i genomsnitt -3,9%.
Om man mäter mot första månad som stänger ovanför årsmedel igen blir utfallet:

3 tillfällen med i genomsnitt -23,5% kursnedgång
3 tillfällen med i genomsnitt +4,9% kursuppgång

Vi ser alltså att nedsidan har varit betydligt större än uppsidan även om antal utfall med positiv och negativ utveckling varit lika många. Det lilla antalet tillfällen kan självklart inte ses som signifikant statistiskt underlag men tendensen är tydlig - vid hälften av tillfällena då maj stängt under årsmedelvärden har börsen fortsatt starkt negativt kommande månader. Det är absolut något man inte ska bortse ifrån.

I skrivande stund har OMXS30 fallit ca 11% på 24 börsdagar, med ett accelererande förlopp senaste dagarna. Det brukar innebära att någon form av upprekyl närmar sig. Fenomenet brukar kallas för shake out, dvs marknaden skakar av sig de sista desperata säljarna. Efter det finns ett betydligt mindre säljtryck och fler som hellre vill köpa för att inte missa en uppstuds. Kursen kan då stiga ganska snabbt under några dagar, en s k dead cats counce, men det är nog klokt att förbereda sig på att börsen kan fortsätta ned ett bra tag till.

 
Nyheter