Efterbörsen

Hur högt når rekylen?
Veckan bjöd på rejält volatil börs, faktiskt den mest livliga hittills i år sett till dag-till-dag-volla. Den accelererande nedgången vi skrev om i förra veckans analys bottnade ut vid ganska exakt 1495 där vi hade en teknisk stödnivå i volymprofilen som fångade upp nedgången. Det är väldigt vanligt att accelererande nedgångar förekommer precis innan upprekyler, och frågan nu blir då naturligtvis hur högt rekylen kan nå. Det första signifikanta motståndet nåddes under fredagen när index stängde i nivå med årsmedelvärdet, en avgörande nivå i vår analys. Om vi utgår från att index orkar ta sig förbi detta "hinder" väntar nästa intressanta motstånd i volymprofilen runt 1595 som också är utmarkerat i diagrammet nedan. Skulle vi få en etablerad handel ovanför även denna nivå betyder det att vi mer eller mindre kan blåsa faran över i vår analys, och räknar med att index kan fortsätta uppåt även framöver. Vi närmar oss ju snart midsommar där index historiskt har vänt upp för att fortsätta stiga under juli i samband med rapportperioden. Därefter har det ofta varit svagare utveckling fram till september, och det får vi anledning att återkomma till. Det mer negativa grundscenariot med fallande börs ligger kvar tills vi får ett distinkt brott upp genom årsmedelvärdet och volatiliteten börjar falla.

Volatiliteten ökar fortfarande och det är något vi kommer fortsätta vara uppmärksamma med eftersom det i princip alltid inneburit svagare börsutveckling, men den intressanta tidpunkten då volatiliteten toppar ut har nästan alltid inneburit väldigt fina köptillfällen. Det är troligen för tidigt att leta efter fallande volatilitet redan nu, men det kostar ju inget att studera utvecklingen. Se den gröna kurvan näst längst ned i diagrammet som visar dag-till-dag-volatiliteten. 
Nyheter