Efterbörsen

"Sell in May" - kanske inte var så tokigt ändå
Varje år i april börjar det synas artiklar i finanspressen där begreppet ”Sell in May” tas upp. Vi skriver också om det – varje år, så även i år. Det intressanta är att merparten av artiklarna faktiskt menar att den gamla börstaktiken att sälja i maj inte längre fungerar av olika anledningar. Men, det är mycket enkelt att visa historiskt att det verkligen har fungerat, åtminstone för större index.

Vi nämnde årscykeln i flera av blogginläggen i april, och nämnde tex i inlägget från 27:e april att toppen borde vara nådd enligt vår Predictive Average-indikator. Vi hade både rätt och fel, den 27:e april var en lördag i år och toppen sattes på måndagen 29:e april. Vi skrev också att det då inte syntes ett spår av oro i marknaden, volatiliteten var låg och stabil, trenden spikrakt uppåt osv. Men – det är här den cykliska analysen kan ha sina ljusa sidor. Vi vet att årscykeln existerar och har varit stabil under väldigt många år. Det är alltså trots allt ganska goda odds att den kommer fortsätta göra sig påmind. 
Indexutvecklingen sedan dess känner vi alla till, OMXS30 har tappat ca 10% sedan toppen. Det är ovanligt mycket enligt det historiska genomsnittet för årscykeln, men har absolut hänt många gånger tidigare och är i sig inget unikt. Det vi också nämnde i samma blogginlägg från 27:e april var att den statistiska tidpunkten då index bottnat ut de senaste 18 åren borde inträffa ca 4 månader senare, och där är vi ju nu. I diagrammet nedan kan vi se årscykeln som gråstreckad kurva. Här syns tydligt hur både index och historisk genomsnittsutveckling stämde perfekt i år vid toppen. 


Den mest intressanta frågan blir självklart när vi kan räkna med att bottendatum inträffar? För att kunna se det använder vi samma analysindikator, Predictive Average, men förskjuter genomssnittskurvan tex 1 månad ”in i framtiden”. Det kan vi göra eftersom den bygger på historiskt kursdata som ju är känt även för kommande månader tidigare år.
I diagrammet nedan ser vi en violett kurva förskjuten till vänster om den grå årscykelkurvan. Den violetta kurvan är vårt ”Predictive Average”, och indikerar längst till höger den historiska genomsnittsutvecklingen kommande månad. Den visar ganska tydligt att det bör ske på måndag 26:e augusti. Här sticker vi klart ut hakan, men det är ofta så med teknisk analys. Det återstår att se om det blir rätt. Vi får såklart anledning att följa upp utvecklingen kommande veckor. 

 
Nyheter