Efterbörsen 

Bull-trend etablerad
I Efterbörsen från den 24:e augusti skrev vi om att Predictive Average-indikatorn pekade på en vändning runt den 26:e augusti där en lågpunkt statistiskt borde noteras. Det stämde bra och OMXS30 har sedan dess stigit stadigt och nått upp till motståndet i volymprofilen runt 1595-1600. Stängning skedde tom ovanför nivån så rent tekniskt borde vi räkna motståndet som brutet, men med erfarenheter i ryggsäcken räknar vi ändå med viss tvekan runt de här nivåerna. Det är absolut inte omöjligt att vi får se fortsatt uppgång, men det skulle inte vara förvånande om det blir några dagars konsolidering strax under 1600 innan kursern tar ny fart uppåt. 
Nästa signifikanta motstånd i volymprofilen syns runt 1635 där vi har en tydlig volymbotten. Ännu lite högre upp ligger 1660 som en nivå där det historiskt varit svårare för köpare och säljare att komma överens med lägre omsättning som följd.

I diagrammet nedan ser vi den genomsnittliga årsutvecklingen de senaste 18 åren som gråstreckad kurva. Den stämmer verkligen fint med hur senaste två veckorna gått tex, och den spännande fortsättningen kan ses i nästa diagram längre ner på sidan.

Vi har också volatiliteten markerad under kursdiagrammet. Vi ser att den ökade och nådde en högre nivå för ca en månad sedan, och möjligen har vi nu en tendens till minskande volatilitet längst till höger. Det är ännu lite för tidigt för att dra några avgörande slutsatser, men om det fortsätter som det ser ut nu borde volatiliteten fortsätta falla och därmed stödja fortsatt uppgång på börsen generellt.Nedan har vi Predictive Average-kurvan i rosa, och kommande månad är markerad med blått. Baserat på de senaste 18 årens genomsnittliga utveckling är chanserna goda för fortsatt uppgång kommande 4-5 veckor. Därefter ser det lite svajigare ut, och oktober är också den månad då de flesta snabba "ras" inträffat senaste 30 åren. Det kommer vi titta närmare på i kommande blogginlägg.

 
Nyheter