Efterbörsen

Uppgång föder uppgång
OMXS30 har fortsatt visa mycket stark utveckling även senaste veckan, och är nu upp ca 9,5% sedan vi skrev om årscykelns genomsnittliga tidpunkt för vändning uppåt i analysen daterad 190823. Säsongsmönstret har stämt mycket bra så här långt och det blir naturligtvis intressant att ställa sig frågan hur långt upp index kommer nå. 
En titt på samma årsmönster i diagrammet nedan (markerat som rosa kurva) antyder att vi har ungefär 1 månads bra potential för fortsatt uppgång innan en något mer orolig period tar vid i mitten av oktober. 

Samtidigt måste vi ta hänsyn till det kortsiktigt överköpta läge som nu uppstått efter så kraftig uppgång. OMXS30 har stigit hela 8 dagar i följd.

I volymprofilen till höger i diagrammet visas omsättning per prisnivå senaste 4 åren, och prisområden där volymen varit mindre är alltid intressanta eftersom köpare och säljare haft större problem att komma överens på dessa nivåer. Det brukar betyda att kursen inte gärna spenderar någon längre tid vid en sådan nivå utan antingen snabbt vänder upp eller ned. Senaste veckan kan vi se hur OMXS30 snabbt tagit sig förbi både motståndet runt 1635 som vi skrev om i förra veckans analys, samt även nivåerna runt 1660 som vi haft som målkurs på kort sikt. Om den nivån håller även nästa vecka väntar ett mindre motstånd runt 1670 och därefter vid förra toppnoteringen från i våras vid 1700. Här kan du läsa tidigare utgåvor av Efterbörsen >


En liten snabbtitt i Kalkylforskaren för att se hur vanlig situationen har varit historiskt och vad utfallet har varit i genomsnitt visar följande:


Kalkylen hittar alla tillfällen senaste 28 åren där kursen stigit 8 dagar i följd, och visar utfallet 3, 5 och 10 dagar senare i resp kolumn. För OMXS30 ser vi att 61,9% av de 21 tillfällena har kursen trots allt stått högre 3 dagar senare, och 5 dagar senare har kursen varit högre i 57% av tillfällena. Även 10 dagar senare har kursen en tendens att stå högre än "idag". 21 tillfällen på 28 år är naturligtvis inget stort statistiskt underlag, men det är ändå intressant att uppgången har fortsatt i åtminstone 3 olika tidsperspektiv. En titt på något helt annat instrument, tex VOLV B visar att kursen stigit 5 dagar på raken, och att det inträffat 86 gånger senaste 28 åren med svagt negativt utfall i genomsnitt 3, 5 och 10 dagar senare. Kalkylen finns att ladda ner i Autotrader via Hjälp > Uppdatera standardkalkyler och heter "Antal stigande och utfall".

Nordic Autotrading Society HT19 startar nästa vecka!
Det går fortfarande att anmäla sig till NAS HT19 med start torsdag 19:e september. De två första lektionerna är gratis och riktar sig till nybörjare på teknisk analys som vill lära sig mer och komma vidare. Deltagare som väljer att delta i resten av lektionerna får lite djupare insikt i edgar, hur man omsätter dessa till vinnande handel, nettopositionering, riskhantering samt inte minst vara med om bygget av SuperMASS-roboten som kan handla nästan vilka tillgångar som helst. Lifetime-licens för strategin ingår i kursavgiften.

 
Nyheter