Efterbörsen

Oktober - börsårets "black swan"
Det har väl inte undgått någon att volatiliteten åter gjort entré, och detta lagom till oktober började. Vi har skrivit många gånger tidigare om just oktober som den mest volatila och oberäkneliga börsmånaden. Av alla riktigt stora nedgångsdagar - större än 5% ned inom samma dag - har över hälften inträffat just i oktober sedan slutet av 80-talet. 

Till höger finns dagar med nedgångar större än 5% inringade sedan 1987. 
Av 24 tillfällen fram till 2011 är alltså hälften i oktober - det är knappast bara slump. 
Ytterligare 6 tillfällen har inträffat i september eller november, så totalt har 18 av 24 tillfällen varit inom ett enda kvartal. 
Man hör ofta att oktober är "orolig" pga bolagsrapporter, men det håller inte riktigt eftersom vi har bolagsrapporter vid tre andra tillfällen per år också. 
Det positiva är att vid dessa större nedgångar i oktober har övervägande delen visat sig vara bra köptillfällen, med en klar tendens till högre kurs redan inom 2-4 veckor igen.

 

Vi har kört lite statistik i Kalkylforskaren i Autotrader, och tittat på dagar med stora ras i oktober historiskt. Följande villkor användes:

Dagens stängning minst 3% lägre än igår
Månaden ska vara oktober

Vi får då 26 träffar senaste 7000 börsdagarna vilket motsvarar ca 28 år.
Av dessa har kursen stått högre 3 dagar senare i 61,5% av fallen. Fem dagar senare stod kursen högre i 65% av tillfällena, och 10 dagar resp 21 dagar (1 månad räknat i börsdagar) senare stod kursen högre i 69% av gångerna. Det är ändå en hyggligt tydlig tendens att det faktiskt brukar löna sig att "köpa dippen" när den väl kommer.

Teknisk analys i kortare perspektiv
Veckan som gick bjöd på ett rejält nedställ på världens börser, men som sagt inte helt oväntat med tanke på tidpunkten på året. I förra analysen för ett par veckor sedan hade vi också 1665 som målkurs och noterade att den hade nåtts. Efter det kortsiktigt överköpta läget som då hade uppstått var det naturligt att någon form av nedrekyl skulle komma.

Är nedgången över nu då? Vi sticker ut hakan igen och säger att  den faktiskt kan vara det med stöd av historiska utfall. Det som talar för uppgång from nu är bl a följande:
  • OMXS30 har varit nere och vänt på en stödstruktur i Fishnet-profilen vid 1575
  • Historiskt har stora nedgångsdagar i oktober varit bra köptillfällen
  • Cycle Month-indikatorn hittar 7:e och 13:e i månaden som de mest gynnsamma dagarna att köpa just nu
Viss reservation för motståndet i volymprofilen runt 1595-1600 som kan bromsa tillfälligt. Men vi utgår från att nivån bryts och då riktas fokus på nästa hållplats vid 1635 följt av 1660. 

 
Nyheter