Efterbörsen

Kraftig köpsignal efter brott genom motståndsnivå
Plötsligt händer det skulle man kunna säga, OMXS30 har äntligen brutit upp genom den fleråriga konsolideringsfasen och noterat en serie nya All Time High-nivåer. Förra toppen sattes i april 2015 och sedan dess har indexet handlats i ett intervall på några få hundratal punkter. Det är dags att intervallet bryts och en ny trend påbörjas. Vi kan ha sett starten för det nu. 

Säsongsmässigt stämmer uppgången i det närmaste perfekt, och om historien fortsätter upprepa sig bör vi kunna få se en stark börs fram till slutet av april. Vi skrev om tänkbara nivåer i förra veckans analys där vi använde Predictive Average-indikatorn i Autotrader för att prognostisera kommande månaders historiska utfall. Vi satte 1800 som tänkbar målkurs framåt våren. OMXS30 är på god väg dit, men vi tror kanske inte att uppgången kommer vara spikrak. Predictive Average visar just visserligen genomsnittlig uppgång kommande veckor, men med viss tvekan perioden två veckor fram till två månader from idag. Genomsnittliga ökningen historiskt under denna period har varit ca 0,5% endast, men räknat för hela perioden from idag till slutet av januari ligger genomsnittet på +2,7%. Hela 77% av de tidigare 18 åren har varit stigande under samma period. Det gäller även kommande 6 månader, som i genomsnitt gett +8% högre kurs än idag. 

På kort sikt är index ganska överköpt just nu, och även om höga RSI-värden i sig inte behöver betyda nedrekyl är det ändå rimligt att utgå från att uppgången kommer ske i lugnare tempo framöver. En annan viktig indikator som väger tungt i den positiva vågskålen är volatiliteten som faller tydligt. Vi har ju en lättanvänd indikator även för det, Volatility Average Points (V.A.P) som svängde över 70 i fredags vilket kan tolkas som en direkt köpsignal. Efter att ha trendat runt 40-50 sedan i våras har V.A.P nu svängt upp rejält - helt baserat på volatiliteten. Historiskt har det varit en väldigt bra indikation på lugn och stabil marknad med uppgångs som följd.

Volymprofilen som vi använder flitigt i vanliga fall är just nu i princip oanvändbar eftersom det inte finns något historiskt data på dessa kursnivåer att analysera. Vi återkommer till den i framtiden när antingen kursen hamnar "inom historiskt område", alternativt att tillräckligt med kursdata samlats in för att kunna göra träffsäkra analyser igen. 
Nyheter