Efterbörsen

Nedrekyl har bäddat för ny uppgång
Det blev en relativt kraftig nedrekyl den gångna veckan, visserligen tidsmässigt "perfekt" med årscykeln men ändå i överkant. Det kan förklaras med det kortsiktigt överköpta läget för OMXS30 vi hade för ett par veckor sedan. Det har i princip neutraliserats nu och en ny titt på årscykeln skvallrar om att nedrekylen borde vara över för denna gång. I genomsnitt har OMXS30 stigit kommande veckor, +0,7% nästa vecka och +1,3% kommande två veckor räknat från skrivande stund. Kommande månad har varit stigande för 72% av de föregående 18 åren.

I volymprofilen börjar det ny bildas en antydan till en struktur som vi åtminstone kan ta med i analysen även om det är väldigt tidigt och begränsat med kurshistorik. Men det är trots allt intressant att se på vilka kursnivåer de största resp lägsta handelsvolymerna omsätts. Runt 1700-1715 ser det väldigt tunt ut så här långt medan det nu omsatts lite mer på nivåerna över 1720. Det kan tolkas som att ett stödområde håller på att byggas upp strax över 1700, vilket är rimligt med tanke på att kursen vänt här flera gånger tidigare.

Volatiliteten ligger kvar på en låg nivå med tendens åt det sjunkande hållet. Det vittnar om stabilitet i marknaden och vi ser ingen anledning att tro att uppgångstrenden senaste månaderna skulle ta slut. 


 
Nyheter