Efterbörsen

Laddar för uppgång på sikt
Veckan bjöd på kortsiktig dramatik i takt med beskeden om handelsavtalet mellan USA och Kina. 
Det intressanta är att OMXS30 testade en stödnivå vid 1700 som börjar synas i volymprofilen även om tillräckligt mycket kursdata ännu inte skapats för en mer exakt analys. Man kan ändå se ett tydligt tecken på att ett lågvolymområde börjar skönjas runt 1700 vilket kommer utgöra ett vägskäl om inget oväntat händer. Kursen studsade åter upp från stödnivån vilket är väldigt positivt.

Även i Fishnet-diagrammet syns stödnivån runt 1700 även om det är väldigt "tunt" än så länge, men den finns där. Vi brukar ju använda Predictive Average-analysen för att få en uppfattning om hur kommande veckor gått historiskt tidigare år. Tex har kommande vecka varit svagt negativ i genomsnitt de senaste 18 åren, och om ca två veckor brukar en lågpunkt uppstå som utgör startskottet för ännu en statistiskt stark del av börsåret mellan sista veckan i december fram till sista veckan i april. Testet av 1700-nivån är en viktig del i vad som bäddar för den uppgången. 

Nedan ser vi också Predictive Average i tabellform för OMXS30. Kommande månad har i princip varit oförändrad i genomsnitt historiskt, men tre månader framåt i tiden räknat från idag har kursen i genomsnitt varit ca 2,6% högre. I kolumnen Rating 3m ser vi att 67% av de föregående 18 åren varit stigande kommande kvartal.
I diagrammet nedan är genomsnittliga årscykeln markerad i grått och den förskjutna Predictive Average-kurvan i magenta, som representerar historiska genomsnittsutvecklingen kommande kvartal. Notera hur bra den gråstreckade kurvan faktiskt överenstämmer med den verkliga utvecklingen. Predictive Average finns som standardanalys i Autotrader Bas. Läs mer här >

 
Nyheter