Efterbörsen

Bull-trend ser ut att fortsätta
Den starka börsutvecklingen fortsatte även den gångna veckan och OMXS30 stängde i fredags på ny All Time High. Många oroar sig över hur länge det kan fortsätta. En titt historiskt avslöjar att nya All Time High-noteringar är en bra köpsignal. Det ligger ju i sakens natur att index stiger över tid och det måste i sin tur innebära att nya rekord sätts relativt ofta. Visst kan det gå många år mellan tillfällena, som tex april 2015 till i höstas då börsen till slut nådde tillbaka till ny rekordnotering.
En titt i diagrammet nedan visar hur volymprofilen till höger är väldigt tunn och "ihålig" på dessa kursnivåer, det beror helt enkelt på att väldigt lite kurshistorik finns här uppe - index har ju aldrig befunnit sig så högt förrän nu.
Det gör också att nyttan med volymprofilanalys blir väldigt begränsad, i princip är det mest intressanta i dagsläget en antydan till lågvolymområdena 1705 och möjligen 1770 som kan utgöra stöd vid en eventuell rekyl nedåt.

Fishnet-analysen säger i princip liknande saker, en stödstruktur har börjat bildas runt 1765 och är stigande vilket är ett styrketecken för kommande veckors utveckling. Inget riktigt stort stöd återfinns dock i Fishnet-grafen förrän långt ner, vid 1670 ungefär. 

Den mest inflytelserika indikatorn är trots allt Predictive Average som består av de föregående 18 årens genomsnittliga kursutveckling. Kommande vecka har varit svagt negativ i genomsnitt, men därefter har kursen åter tagit fart uppåt för att kulminera i slutet av april. Genomsnittsutvecklingen kommande 3 mån har tex varit +4,6% baserat på perioden, och Rating 3m-kolumnen till höger visar att hela 72% av de föregående 18 åren varit stigande under kommande kvartal. Det ger hyggligt bra beslutsunderlag.

 
 
Nyheter