Efterbörsen

Statistiskt stark period framför oss
Veckan som gick bjöd inte på några större överraskningar, ett par dagars nedgång följt av en positiv dag i fredags - allt under relativt låg volatilitet vilket stärker vår syn på att vi har en stabil börs i grunden. Så här års vore det faktiskt förvånande om börsen inte stiger. En titt historiskt visar att hela 88% av de föregående 18 åren bjudit på stigande kurs räknat from skrivande stund och tre månader framåt. Den genomsnittliga utvecklingen för just OMXS30 har varit i snitt +5,9% samma period och endast två av dessa 18 år har kursen fallit kommande tre månader.

Fishnet-indikatorn i diagrammet nedan visar en mindre stödstruktur strax under 1775 som kan komma att testas närmaste tiden i händelse av tillfällig nedgång. Volatilitetens betydelse historiskt
Så länge vi inte ser någon ökning i volatiliteten anser vi inte att det finns någon anledning att kliva av index. Just volatiliteten är en väldigt intressant indikator eftersom den historiskt varnat i god tid innan analkande börsnedgångar. Nedan har vi zoomat ut diagrammet så att vi ser OMXS30-utvecklingen från 1996 fram till nu. Den gröna indikatorn är volatiliteten, och vi ser tydligt hur den tenderar att öka i takt med börsoron innan kursnedgången tar fart på allvar, markerat med röda streck. Vidare syns också hur en snabbt fallande volatilitet utgjort en fantastiskt stark köpsignal historiskt.

Allra längst ned syns Volatility Average Points-indikatorn som vi utvecklade 2015 och som kan vara en bra hjälp för att få konkreta signaler i diagram eller handelsstrategier helt baserat på den relativa volatiliteten. Röda flaggor betyder varning för ökande volatilitet medan gröna flaggor signalerar fallande volatilitet och därmed hög sannolikhet för kursuppgång pga avtagande nervositet i marknaden. 
Nyheter