Efterbörsen

Börsen har mer att ge
Sedan förra Efterbörsen för två veckor sedan har Corona-epidemin pressat marknaderna, som trots allt återhämtat sig rejält under senaste veckan. OMXS30 noterade ny All Time High under torsdagen. Oron finns kvar, men en mer nyanserad bild börjar växa fram. De senaste spridningssiffrorna för viruset antyder också att åtgärderna kanske börjar få effekt. 

Oljan är en av de mest nedtryckta tillgångarna i spåren av Corona-oron. Från att ha skenat iväg uppåt till drygt 70 USD under krigshotet nyligen har priset pressats av virusoro till runt 55 USD i skrivande stund. Det är 25% ned på några få veckor. Upprekyler är att vänta, men hur stora de blir beror på den fortsatta virusutvecklingen. Andra faktorer påverkar också oljan, tex den snabba omsvängningen för bilförsäljning mot fler elbilar bidrar också på längre sikt.  I diagrammet nedan syns Brent-oljan med ett Fishnet-diagram som tydligt visar en struktur runt 62 USD där vi förväntar oss visst motstånd vid en upprekyl. Ett brott upp genom den nivån skulle betyda teknisk köpsignal. Just för tillfället är oljan klart översåld, men det betyder inte nödvändigtvis att större rekyler kommer dyka upp i det korta perspektivet.För OMXS30s del ser utvecklingen betydligt starkare ut även på sikt. Fishnet-strukturen bildade en ganska tydlig stödnivå runt 1770 som testades framgångsrikt under förra veckan i samband med den värsta Corona-pressen. Därefter har OMXS30 visat ny styrka. Senaste dagarna börjar en ny stödnivå utkristalliseras (längst till höger i diagrammet) som kan komma att bli intressant vid eventuella nedrekyler. Predictive Average-indikatorn som visar historisk genomsnittsutveckling kommande halvår visar på fortsatt bra uppgångspotential, åtminstone 3 månader framåt. Däremot på 6 månaders sikt ser historiken mindre gynnsam ut, och i vanlig ordning räknar vi med att någon form av topp sätts under andra halvan av april. Fram tills dess är oddsen goda för fortsatt uppgång. Genomsnittsutvecklingen för OMXS30 de senaste 18 åren har varit +2,2% kommande månad och +3,3% kommande kvartal. 6 månader från idag har indexet i genomsnitt noterats +2,0% högre än i skrivande stund.
 
Nyheter